IAE pradeda viešųjų konsultacijų ciklą dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo

27 Vasaris,
2024
IAE pradeda viešųjų konsultacijų ciklą dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradeda viešųjų konsultacijų ciklą su visuomene, siekiant užtikrinti suinteresuotųjų šalių teisę dalyvauti priimant sprendimus giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (GA) įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procese.

Planuojama, kad viešųjų konsultacijų ciklas apims konsultacijas nustatytoms suinteresuotosioms šalims – Lietuvos savivaldybių asociacijai, savivaldybėms, vietos bendruomenėms, kurių gyvenamose teritorijose identifikuotos potencialios GA vietos, Lietuvos aplinkos apsaugos institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kitoms suinteresuotosioms šalims.

Viešųjų konsultacijų metu suinteresuotosioms šalims bus pristatyta informacija apie GA įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procesą. Taip pat bus siekiama užtikrinti galimybes visuomenei dalyvauti priimant sprendimus potencialių GA įrengimui vietų atrankos procese.

Pirmoji viešoji konsultacija organizuojama Lietuvos savivaldybių atstovams, kuri įvyks kovo 15 dieną, Vilniuje.

IAE generalinis direktorius Linas Baužys pabrėžia visuomenės dalyvavimo svarbą priimant sprendimus branduolinės energetikos srityje. „Mūsų principinė nuostata – atvira diskusija ir konsultacijos su visuomene turi vykti nuo pat pradinio etapo, kol nėra priimti jokie sprendimai, susiję su giluminio atliekyno vietos atranka“, – sako L. Baužys. Jis priduria, kad IAE jau įgyvendina priemones, kuriomis siekiama sudaryti visas būtinas sąlygas, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys galėtų gauti visą reikiamą informaciją apie GA įrengimo vietos parinkimo procesą, poveikį aplinkai.

„Taip pat pradedame įgyvendinti priemones, sudarančias galimybes visuomenei aktyviai įsitraukti ir dalyvauti diskusijose bei konsultacijose. Į visuomenės įtraukimo programą ketiname įtraukti visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant vietos bendruomenes, kurioms GA vietos atrankos procesas ir su tuo susiję sprendimai gali turėti įtakos“, – sako L. Baužys.


Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinės teisės reikalavimus, įgyvendina GA projektą, kurio tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Šiuo metu už GA projekto įgyvendinimą atsakinga IAE, vadovaudamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, vykdo pirminį planavimo projekto etapą – GA vietos parinkimo tyrimo programą, kurios apimtyje atliekami ekspertiniai tyrimai, vertinimai, duomenų analizė ir apibendrinimas.

Šie darbai bus vykdomi ne trumpiau nei iki 2038 m. GA įrengimui skirtą vietą numatoma patvirtinti iki 2047 m.

Pernai gruodį paskelbtoje galutinėje ataskaitoje TATENA patvirtino, kad Lietuva tinkamai įgyvendina GA įrengimo projekto pradinio etapo veiklas dėl įrengimo vietų atrankos proceso. TATENA savo išvadose taip pat pateikė rekomendacijas įtraukti visuomenę dalyvauti tolesniame GA įrengimo vietos parinkimo procese.

 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@istockphoto galerija).