Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

Eil. Nr.   2019 m. 2 ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3178 3186 3127
3. Specialistai 1747 1942 1450
4. Darbininkai 1411 1458 1127
Eil. Nr.   2019 m. 1 ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3191 3204 3133
3. Specialistai 1750 1957 1434
4. Darbininkai 1482 1540 1136

 

Eil. Nr.   2018 m. 4 ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 5534 5534 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 2375 2352 2482
3. Specialistai 1314 1463 1085
4. Darbininkai 1062 1099 850