Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Įmonės darbuotojo darbo užmokestį sudaro: pagrindinis atlyginimas, kintamas priedas už rezultatus, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą; kiti mokėjimai (už kasmetines atostogas, už laisvą nuo darbo laiką naujo darbo paieškoms, už budėjimą Įmonėje ar namuose, už prastovą, už mokymosi atostogas ir kitų rūšių tikslines atostogas),  numatyti Kolektyvinėje sutartyje ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Konkretus pagrindinis atlyginimas yra nustatomas darbo sutartyje individualiai kiekvienam darbuotojui pareigybės atlyginimų klasės ribose atsižvelgiant į darbuotojo kompetenciją, išsilavinimą, patirtį, pareigybės specifiką.

Susipažinti su VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklėmis

 

Žemiau pateikiamas vidutinis 2020 metų darbo užmokestis Įmonėje (ketvirčiais).

Eil. Nr. Pareigybės 2020 m.  IV ketvirtis
 Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3346 3360 3277
3. Specialistai  1898 2086 1598
4. Darbininkai 1493 1555 1166

 

Eil. Nr.  Pareigybės  
2020 m. III ketvirtis
Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3331 3347 3251
3. Specialistai 1829 2031 1524
4. Darbininkai 1475 1526 1157

 

Eil. Nr.  Pareigybės  
2020 m. II ketvirtis
Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3238 3267 3089
3. Specialistai 1789 1989 1493
4. Darbininkai 1445 1496 1129

 

Eil. Nr.  Pareigybės  

2019 m.

2020 m. I ketvirtis
Iš viso: Iš jų:
Vyrai Moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3209 3771 3810 3560
3. Specialistai 1749 1853 2083 1511
4. Darbininkai 1426 1614 1682 1185