Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Eil. Nr.    

2018 m.
9 mėn
.

2019 m.
9 mėn.
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3055 3178 3239 3190
3. Specialistai 1694 1747 1943 1435
4. Darbininkai 1385 1423 1473 1121