Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Eil. Nr.    

2018 m.

2019 m.
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3056 3209 3232 3213
3. Specialistai 1694 1749 1951 1445
4. Darbininkai 1381 1426 1476 1128