Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Eil. Nr.    

2019 m.

2020 m. I ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3209 3771 3810 3560
3. Specialistai 1749 1853 2083 1511
4. Darbininkai 1426 1614 1682 1185