Darbo užmokestis

VĮ IAE DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

Eil. Nr.  Pareigybės  
2020 m. II ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3238 3267 3089
3. Specialistai 1789 1989 1493
4. Darbininkai 1445 1496 1129

 

Eil. Nr.  Pareigybės  

2019 m.

2020 m. I ketvirtis
Iš viso: iš jų:
vyrai moterys
1. Generalinis direktorius 7219 7219 7219 -
2. Struktūrinių padalinių vadovai 3209 3771 3810 3560
3. Specialistai 1749 1853 2083 1511
4. Darbininkai 1426 1614 1682 1185