Atviri duomenys

Informacija teikiama remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu.

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti), jei:

  • laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • nurodote pirminį informacijos šaltinį (Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė), pageidautina - su aktyvia nuoroda www.iae.lt