Aplinkos monitoringo ataskaitos

Į g y v e n d i  n a n t    Ūkio subjektų monitoringo nuostatų reikalavimus, skelbiame praėjusių metų aplinkos monitoringo ataskaitas: 

  2023 metų aplinkos monitoringo ataskaita 

Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio oro taršos stebėsenos matavimų suvestinė už 2023 m.

   
2022 metų aplinkos monitoringo ataskaita 2021 metų aplinkos monitoringo ataskaita 2020 metų aplinkos monitoringo ataskaita