Korupcijos prevencija

VĮ Ignalinos atominė elektrinė veikia atsakingai ir skaidriai, laikosi aukščiausių etikos standartų, savo kasdieninėje veikloje netoleruodama jokių korupcijos apraiškų. Įmonėje galioja Korupcijos prevencijos politika, apibrėžianti pagrindinius įsipareigojimus, iš kurių esminiai yra šie:

  • Vadovų asmenis pavyzdys ir darbuotojų įsitraukimas įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones ir diegiant nulinės tolerancijos korupcijai kultūrą. Darbuotojai dalyvauja vykdomuose korupcijos prevencijos mokymuose. Visi Įmonės darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už šios Politikos reikalavimų, kurie susiję su jų pareigomis, supratimą, vykdymą ir taikymą;

  • Skaidrumo, teisėtumo ir aukščiausiųjų etikos standartų laikymasis;

  • Periodinis su korupcija susijusių rizikų vertinimas ir jų valdymas;

  • Korupcijos prevencinių priemonių įgyvendinimas - viešųjų ir privačių interesų derinimas ir interesų konfliktų valdymas, personalo patikimumą užtikrinančių procedūrų vykdymas, vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas, ribojimai dovanų priėmimui bei teikimui, skaidrių viešųjų pirkimų užtikrinimas ir kitos priemonės.