Saugos ataskaitos

Visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims viešai pateikiamos Ignalinos AE branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo, vykdant licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos objektuose, ataskaitos.

TIKSLAS
Pateikti informaciją apie saugą Ignalinos AE.

APRIBOJIMAI
Visos teisės priklauso Ignalinos AE. Visas dokumentas ar bet kuri jos dalis negali būti perduota ar panaudota trečiosios šalies be rašytinio Ignalinos AE generalinio direktoriaus sutikimo.

2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 2017 metai 2016 metai 2015 metai