Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla (Maišiagalos RAS) įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Ji yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio ir 40 km nuo Vilniaus. Maišiagalos RAS yra 225 m3 tūrio monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje. Tokio tipo saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse. Į šią saugyklą buvo dedamos įvairios radioaktyviosios atliekos (RA), kurios buvo reguliariai užpilamos skystu betonu. Betonas sugeria ir sulaiko RA esančių radionuklidų skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę. Saugyklos rūsyje buvo sukaupta apie 120 m3 įvairių rūšių RA, saugykla buvo užpildyta 60 procentų, Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu. Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios RA, taip pat RA iš karinių dalinių. Saugykla buvo naudojama nuo 1964 m. iki 1989 m. Į saugyklą Bartkuškio miške buvo vežamos RA ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei Gardino sričių. 

Maišiagalos RAS atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Būtina atkreipti dėmesį, kad atliekos nebuvo rūšiuojamos, t.y., trumpaamžės ir ilgaamžės RA buvo kaupiamos toje pačioje vietoje. Pagal šiuolaikinius reikalavimus, kiekvienos rūšies RA turi būti dedamos į atliekynus atskirai, specialiose pakuotėse ir specialiai joms įrengtuose RA atliekynuose. 

Iki 2002 m. Maišiagalos RAS prižiūrėjo Fizikos institutas. Nuo 2002 m. saugyklos priežiūra ir parengiamaisiais eksploatavimo nutraukimo darbais rūpinosi VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), o nuo 2019 m. (įsigaliojus Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatoms prijungus VĮ RATA prie VĮ Ignalinos AE) – VĮ Ignalinos AE., nuo 2019 m. sausio 1 d. tapusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 ,,Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ (Projektas) vykdytoju.