Įstatai


VĮ Ignalinos atominės elektrinės įstatai

Įmonė yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pateikėjimo teise. Įmonės teisinė forma yra valstybės įmonė.

Įstatuose patvirtinti Įmonės valdymo organai, jų kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka, Įmonės veiklos kontrolė, patikėjimo teise perduoto turto valdymo, naudojimo, disponavimo tvarka ir kiti aspektai.

Įmonės įstatai patvirtinti 2024 m. sausio 15 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-3

..