Viešieji pirkimai

 

1. 2020 m. planuojamų atlikti pirkimų suvestinė https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt
2. Skelbimai apie pirkimus https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt
3.

ATASKAITOS:

 
     3.1

Informacija apie 2019 m. pirkimus

Informacija rengiama
     3.2 Pirkimų procedūrų ataskaitos 2020 m. pirkimų procedūrų ataskaitos 
     3.3 Metinės pirkimų procedūrų ataskaitos  2019 m. metinė pirkimų ataskaita
4. Sutarys ir laimėję pasiūlymai http://www.cvpp.lt

Sutarčių sistemoje yra paviešintos IAE sudarytos sutartys (paieškos sistemoje galima surasti sutartis pagal sutarties šalis, sutarties objekto rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), BVPŽ kodus, sutarties vertę, datą ir pan.
5. Sudarytų pagal ES Ignalinos programą sutarčių sąrašas https://www.iae.lt
6. Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo https://www.iae.lt
7. Asmens duomenų apsauga Šalių įsipareigojimai vykdant sutartis
8. Interesų deklaracija VĮ IAE pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kurios skelbiamos čia: https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska 
9. Kontaktai Sabinas Cycarevas, Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas, Sabinas.Cycarevas@iae.lt , +370 648 07812 
10. Informacija apie organizuojamus viešus renginius
11. Informacija saugai svarbaus produkto tiekėjui
12. Dėl kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimo

Rekomenduojame raštų, sutarčių, priėmimo-aktų pasirašymui naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą.
Ignalinos AE priima dokumentus,
 pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, suformuotus ADOC formatu.

Atkreipiame dėmesį, kad suformuoti, perskaityti, patikrinti, pasirašyti dokumentą ADOC formatu nemokamai galima interneto tinklapiuose:

Video medžiaga, galinti pagelbėti tvarkyti ADOC dokumentus. 

13.  Kita informacija
14. Padėkite mums tobulėti