ES Ignalinos programa

ES logotipas

 

 

 

 

Ignalinos programa yra finansinis instrumentas skirtas VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui bei susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

Ignalinos programos lėšomis finansuojamos šios IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos ir joms vykdyti būtinų prekių, paslaugų bei darbų įsigijimas:  

Data Sutarties numeris Sutarties pavadinimas
2023-01-01  PSt-1 Įsigaliojo Giluminio atliekyno įrengimo molinio pagrindo uolienose bendrinės koncepcijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-3 Įsigaliojo Konsultacinių paslaugų, susijusių su IAE reaktorių šachtų išmontavimu Preliminarioji sutartis
2023-01-10 PSt-7 Įsigaliojo Radioaktyviųjų aerozolių monitorių prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-13 PSt-10 Įsigaliojo A tipo konteinerių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-11 Įsigaliojo Cheminių teršalų, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE vandens mėginiuose paslaugos 2 pirkimo dalis – paviršinių vandenų Drūkšių ežere matavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-12  Įsigaliojo Cheminių teršalų, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE vandens mėginiuose paslaugų“ 1 pirkimo dalis – požeminio vandens matavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-03-15 PSt-15 Įsigaliojo 130/2 pastato vėdinimo ir šildymo sistemų įrangos su montavimu prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-27 Pst-17  Įsigaliojo inžinerinių paslaugų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu pagrindinė sutartis
2021-01-16 PSt-21 Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės objektų paprastojo remonto darbų užsakymo sutartis Nr. 19-0235-014
2023-01-19 PSt-26  Įsigaliojo žaliųjų plotų priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-02 PSt-28  Įsigaliojo manipuliatoriaus ir jo atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-20 PSt-29 Įsigaliojo žmogaus spinduliuotės skaitiklio U28K 2260-G2KG atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-01 PSt-38  Įsigaliojo gelžbetoninių saugojimo konteinerių KTZ-3.6 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-30 PSt-39 Įsigaliojo greitosios medicinos pagalbos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-30 PSt-40 Įsigaliojo VĮ IAE 150 past. paprastojo remonto darbų su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-01 PSt-42  Įsigaliojo ventiliacijos įrangos su montavimu prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-02  PSt-44  Įsigaliojo IAE statinių (išskyrus hidrotechnikos statinius), esančių už saugomos zonos ribų, techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-03 PSt-46 Įsigaliojo IAE statinių (hidrotechnikos statinių), esančių už saugomos zonos ribų, techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-07 PSt-50 Įsigaliojo programinės įrangos nuomos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-08 PSt-54 Įsigaliojo komunikacijos apie GA įrengimo projektą (projekto viešinimo) paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-09 PSt-55 Įsigaliojo (planuojamo) giluminio gręžinio aikštelės aprašomojo modelio parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-20 PSt-70  Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-24 PSt-75  Įsigaliojo cemento prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 Pst-76 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 PSt-77  Įsigaliojo kabelių ir jų priedų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 PSt-78 Įsigaliojo elektros įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27  PSt-79 Įsigaliojo telekomunikacinės įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-28 PSt-80  Įsigaliojo špagato prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03  PSt-86 Įsigaliojo elektrinių ir radiotechninių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-87  Įsigaliojo elektrinių ir radiotechninių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-88  Įsigaliojo masės ir jėgos dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-89 Įsigaliojo geometrinių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-05 PSt-90 Įsigaliojo aukšto slėgio plovimo įrenginių WOMA atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-06 PSt-91  Įsigaliojo masės ir jėgos dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-09 PSt-94  Įsigaliojo metalo tekinimo peilių su prilydomomis kietlydinio plokštelėmis prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-09 PSt-95  Įsigaliojo elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-10  PSt-97 Įsigaliojo sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinio apibūdinimo įrenginio RADOS RTM-644 atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-13 PSt-102 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-27 PST-103 Įsigaliojo konsultacinių paslaugų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šachtų išmontavimu pagrindinė sutartis
2023-03-14 PSt-104  Įsigaliojo 210 litrų talpos metalinių statinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-22 PST-115 Įsigaliojo apsauginių šalmų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-22 PST-116  Įsigaliojo baltų vyriškų ir moteriškų darbo kostiumų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-24 PSt-119 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-28  PSt-120 Įsigaliojo kombinuotų pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-28  PSt-121 Įsigaliojo pirštuotų pirštinių, atsparių chemikalams prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-124  Įsigaliojo specialiųjų pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-125 Įsigaliojo pirštuotų pirštinių, atsparių chemikalams prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-126 Įsigaliojo vienkartinių pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29  PSt-127 Įsigaliojo megztų pirštinių su PVC taškeliais prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-30 PSt-129  Įsigaliojo geometrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-131 Įsigaliojo tūrio, debito, fizinių-cheminių, vibracijos, temperatūros, slėgio, metrologinių dydžių matavimo priemonių metrologinių paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-132 Įsigaliojo tūrio, debito, fizinių-cheminių, vibracijos, temperatūros, slėgio, metrologinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-133 Įsigaliojo apsaugos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-05  PSt-141  Įsigaliojo VĮ IAE lietaus nuotekų šalinimo tinklų griovio Nr. 1 paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-06 PSt-144 Įsigaliojo medvilninių puskojinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-11 PSt-152 Įsigaliojo neįkraunamų ir įkraunamų maitinimo elementų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-11 PSt-153 Įsigaliojo konsultacinių paslaugų, susijusių su IAE reaktorių šachtų išmontavimu pagrindinė sutartis
2023-04-13 PSt-154 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-19  PSt-157 Įsigaliojo biuro popieriaus prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-27  Pst-16 Įsigaliojo Westinghouse Electric Spain S.A.U paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-27 PSt-21 Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės objektų paprastojo remonto darbų užsakymo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19-0235-014
2023-04-20 PSt-158 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-20  PSt-159 Įsigaliojo trišalė atsiskaitymo sutartis prie 2021-10-04 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PSt-265(13.68E)
2023-04-27  PSt-163 Įsigaliojo metalinių vidutinio aktyvumo ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugojimo konteinerių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-28 PSt-169 Įsigaliojo aukšto vandens slėgio įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-02  PSt-176  Įsigaliojo Kanceliarinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-05  PSt-180 Įsigaliojo elektrinių palečių vežimėlių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-01 PSt-185  Įsigaliojo giluminio atliekyno megaprojekto parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-10 PSt-186  Įsigaliojo 40 tonų keliamosios galios automobilinio krano nuomos paslaugų (B19) viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-11 PST-187 Įsigaliojo 2023 m. balandžio 20 d. tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų užsakymo-pasiūlymo-sutarties Nr. 22-106-036/PSt-158(13.67E) papildymas
2023-05-11  PSt-19 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-11 PSt-191  Įsigaliojo programinės įrangos nuomos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-19 PSt-198 Įsigaliojo ūkinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-19 PSt-199 Įsigaliojo geriamojo vandens 5 litrų talpos taroje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-23 PSt-203  Įsigaliojo krovininės transporto priemonės – balninio vilkiko prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-08 PSt-207 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-30 PSt-213 Įsigaliojo kanceliarinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-30 PSt-214 Įsigaliojo 1 (pirmos) transporto priemonės (puspriekabės) nuomos be vairuotojo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-30 PSt-215 Įsigaliojo 2 (antros) transporto priemonės (puspriekabės) nuomos be vairuotojo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-13 PSt-217 Įsigaliojo pavojingųjų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-13  PSt-218 Įsigaliojo Nepavojingųjų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-05 PSt-221 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-09 PST-229 Įsigaliojo TA Triumph Adler prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-09  PST-230 Įsigaliojo Epson Aculaser prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-09 PST-231 Įsigaliojo Kyocera sąnaudinių medžiagų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-232 Įsigaliojo Konica Minolta sąnaudinių medžiagų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-233 Įsigaliojo HP sąnaudinių medžiagų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-234 Įsigaliojo Canon sąnaudinių medžiagų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-236 Įsigaliojo tinklo ir kompiuterinės įrangos bei jų atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-237 Įsigaliojo skaldytų plieninių šratų Nr. 1 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-12 PST-238 Įsigaliojo skaldytų plieninių šratų Nr. 2 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-08 PSt-239 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-13 PSt-241  Įsigaliojo kompiuterių dalių ir priedų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-15 PSt-246  Įsigaliojo analitinės - filtruojančios juostos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-16 PSt-249 Įsigaliojo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimui reikalingo šakinio krautuvo nuomos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-19 PSt-250 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-19 PSt-252 Įsigaliojo tinklo įrangos atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-19  PSt-253 Įsigaliojo kertinės tinklo įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-20 PSt-254 Įsigaliojo higieninio popieriaus prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-20 PSt-255 Įsigaliojo apsauginių kaukių, puskaukių ir filtrų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-20 PSt-256 Įsigaliojo virtuvinių servetėlių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-26  PSt-264 Įsigaliojo metalo konstrukcijų gaminių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-03 PSt-266 Įsigaliojo energiją tausojančių garinimo įrenginių, skirtų inovatyviam ir efektyviam skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, komplekto prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-09-08 PSt-267 Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritorijos priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-30 PST-269 Įsigaliojo Xerox sąnaudinių medžiagų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-05-08 PSt-239 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-03  PST-275 Įsigaliojo 1 vilkiko nuomos be vairuotojo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-03 PST-276 Įsigaliojo 2 vilkiko nuomos be vairuotojo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-10 PSt-279 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-10 PSt-280 Įsigaliojo nuolatinės išmetamųjų teršalų stebėsenos sistemos metinio priežiūrinio tikrinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-10 PST-281 Įsigaliojo apsauginių (švininių) antklodžių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-07-10  PST-282  Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės objektų paprastojo remonto darbų užsakymo sutartis Nr. 19-0235-016 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-06-19 PSt-291  Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

 Atnaujinta 2023-07-31

 

ANKSTESNIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS:

2022 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1(13.67)...-...PST-379(13.67))

2021 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PST-307(13.67)...- .....PSt-372(13.67))

2020 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-308(13.67)...-...PSt-294(13.66E))

2019 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-3(13.66)...-...PSt-301 (13.66))

2018 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1 (13.66)...-...PSt-218 (13.67))

2017 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-2 (13.66) ...-... PSt-255 (13.66))