ES Ignalinos programa

ES logotipas

 

 

 

 

Ignalinos programa yra finansinis instrumentas skirtas VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui bei susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

Ignalinos programos lėšomis finansuojamos šios IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos ir joms vykdyti būtinų prekių, paslaugų bei darbų įsigijimas:  

Data Sutarties numeris Sutarties pavadinimas
2024-04-30 PSt-130 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-25  PSt-129 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-25  PSt-125 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-24  PSt-120  Įsigaliojo Apsauginių kaukių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-05-07  PSt-119 Įsigaliojo IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-18  PSt-117 Įsigaliojo Biuro programinės įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-17 PSt-114 Įsigaliojo Specialaus pakabinamo konteinerių sugriebimo įrenginio prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-17  PSt-113 Įsigaliojo Kompiuterių dalių ir priedų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-16  PSt-112 Įsigaliojo Vienbėgiu kabamuoju keliu judančios kėlimo talės (A2-136/2) prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-16  PSt-111 Įsigaliojo Vienbėgiu kabamuoju keliu judančios kėlimo talės (A2-214/2) prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-16  PSt-110  Įsigaliojo Vienbėgiu kabamuoju keliu judančios kėlimo talės (A2-214/1) prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-05  PSt-107 Įsigaliojo Ūkinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-06  PSt-105 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-04  PSt-102 Įsigaliojo Demisezoninių darbo striukių ir demisezoninių darbo kelnių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-04  PSt-101 Įsigaliojo Lietpalčių ir pašiltintų liemenių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-04-03  PSt-100 Įsigaliojo Projekto „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugumo didinimas IAE“ viešinimo renginio organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-29  PSt-99 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-06  PSt-90 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-21  PSt-88 Įsigaliojo Susitikimų ir konferencijų viešbučiuose paslaugų organizuojant projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas IAE“ viešinimo veiklas paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-05-01  PSt-87 Įsigaliojo Gamtinių dujų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-20  PSt-82  Įsigaliojo Darbo pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-19  PSt-81  Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-19  PSt-80 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-19  PSt-79 Įsigaliojo Vertimo raštu paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-19  PSt-78 Įsigaliojo Darbo pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-18  PSt-77 Įsigaliojo Darbo pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-18  PSt-76 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-03  PSt-63 Įsigaliojo Lipnios pakavimo juostos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-04  PSt-62 Įsigaliojo Kuro iš degalinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-03-04  PSt-61 Įsigaliojo 25 t kėlimo galios šakinio konteinerių krautuvo (B19) prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-29  PSt-60 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-29  PSt-59  Įsigaliojo Biuro programinės įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-29  PSt-58 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-26  PSt-57 Įsigaliojo Mobiliųjų telefonų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-22  PSt-52 Įsigaliojo Popierinių rankšluosčių, tualetinio popieriaus prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-19  PSt-50 Įsigaliojo Cheminių medžiagų pirkimo – I kategorijos – Laboratorinių cheminių medžiagų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-15  PSt-49 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-14  PSt-46 Įsigaliojo Darbo projekto „110/6 kV transformatorių pastotės statyba“ konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-07  PSt-43 Įsigaliojo Laboratorinių indų ir reikmenų pirkimo – IV kategorijos – Laboratorinių filtrų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-06  PSt-42 Įsigaliojo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-02-05  PSt-38 Įsigaliojo 200 litrų metalinių statinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-30  PSt-37  Įsigaliojo Dyzelino prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-24  PSt-31  Įsigaliojo Žieminių darbo striukių ir kelnių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-15  PSt-24 Įsigaliojo Scintiliacinių kokteilių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-11  PSt-21 Įsigaliojo Asmens apsaugos priemonių paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-10  PSt-20 Įsigaliojo Laboratorinių indų ir reikmenų pirkimo – I kategorijos – Laboratorinių indų ir reikmenų iš stiklo prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-04  PSt-12  Įsigaliojo Pramoninių dulkių siurblių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-03  PSt-10 Įsigaliojo Dūmų ištraukimo ir filtravimo įrenginio prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-02  PSt-8 Įsigaliojo Avalynės apmautų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-02  PSt-6 Įsigaliojo Laboratorinių indų ir reikmenų pirkimo – III kategorijos – Laboratorinės įrangos atsarginių dalių ir reikmenų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-08 PSt-5 Įsigaliojo Pagrindinė paviršinio atliekyno inžinierinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijų teikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2024-01-02  PSt-4 Įsigaliojo Laboratorinių indų ir reikmenų pirkimo – III kategorijos – Laboratorinės įrangos atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

 Atnaujinta 2024-05-10

 

ANKSTESNIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS:

2023 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1(13.67E)...-PSt-552(13.67E))

2022 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1(13.67)...-...PST-379(13.67))

2021 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PST-307(13.67)...- .....PSt-372(13.67))

2020 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-308(13.67)...-...PSt-294(13.66E))

2019 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-3(13.66)...-...PSt-301 (13.66))

2018 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1 (13.66)...-...PSt-218 (13.67))

2017 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-2 (13.66) ...-... PSt-255 (13.66))