ES Ignalinos programa

ES logotipas

 

 

 

 

Ignalinos programa yra finansinis instrumentas skirtas VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui bei susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

Ignalinos programos lėšomis finansuojamos šios IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos ir joms vykdyti būtinų prekių, paslaugų bei darbų įsigijimas:  

Data Sutarties numeris Sutarties pavadinimas
2023-01-01  PSt-1 Įsigaliojo Giluminio atliekyno įrengimo molinio pagrindo uolienose bendrinės koncepcijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-3 Įsigaliojo Konsultacinių paslaugų, susijusių su IAE reaktorių šachtų išmontavimu Preliminarioji sutartis
2023-01-10 PSt-7 Įsigaliojo Radioaktyviųjų aerozolių monitorių prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-13 PSt-10 Įsigaliojo A tipo konteinerių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-11 Įsigaliojo Cheminių teršalų, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE vandens mėginiuose paslaugos 2 pirkimo dalis – paviršinių vandenų Drūkšių ežere matavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-01-09 PSt-12  Įsigaliojo Cheminių teršalų, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE vandens mėginiuose paslaugų“ 1 pirkimo dalis – požeminio vandens matavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
2023-03-15 PSt-15 Įsigaliojo 130/2 pastato vėdinimo ir šildymo sistemų įrangos su montavimu prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-27 Pst-17  Įsigaliojo inžinerinių paslaugų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu pagrindinė sutartis
2021-01-16 PSt-21 Įsigaliojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės objektų paprastojo remonto darbų užsakymo sutartis Nr. 19-0235-014
2023-01-19 PSt-26  Įsigaliojo žaliųjų plotų priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-02 PSt-28  Įsigaliojo manipuliatoriaus ir jo atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-20 PSt-29 Įsigaliojo žmogaus spinduliuotės skaitiklio U28K 2260-G2KG atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-01 PSt-38  Įsigaliojo gelžbetoninių saugojimo konteinerių KTZ-3.6 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-30 PSt-39 Įsigaliojo greitosios medicinos pagalbos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-01-30 PSt-40 Įsigaliojo VĮ IAE 150 past. paprastojo remonto darbų su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-01 PSt-42  Įsigaliojo ventiliacijos įrangos su montavimu prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-02  PSt-44  Įsigaliojo IAE statinių (išskyrus hidrotechnikos statinius), esančių už saugomos zonos ribų, techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-03 PSt-46 Įsigaliojo IAE statinių (hidrotechnikos statinių), esančių už saugomos zonos ribų, techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-07 PSt-50 Įsigaliojo programinės įrangos nuomos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-08 PSt-54 Įsigaliojo komunikacijos apie GA įrengimo projektą (projekto viešinimo) paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-09 PSt-55 Įsigaliojo (planuojamo) giluminio gręžinio aikštelės aprašomojo modelio parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-20 PSt-70  Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-24 PSt-75  Įsigaliojo cemento prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 Pst-76 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 PSt-77  Įsigaliojo kabelių ir jų priedų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27 PSt-78 Įsigaliojo elektros įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-27  PSt-79 Įsigaliojo telekomunikacinės įrangos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-02-28 PSt-80  Įsigaliojo špagato prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03  PSt-86 Įsigaliojo elektrinių ir radiotechninių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-87  Įsigaliojo elektrinių ir radiotechninių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-88  Įsigaliojo masės ir jėgos dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-03 PSt-89 Įsigaliojo geometrinių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-05 PSt-90 Įsigaliojo aukšto slėgio plovimo įrenginių WOMA atsarginių dalių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-06 PSt-91  Įsigaliojo masės ir jėgos dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-09 PSt-94  Įsigaliojo metalo tekinimo peilių su prilydomomis kietlydinio plokštelėmis prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-09 PSt-95  Įsigaliojo elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-10  PSt-97 Įsigaliojo sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinio apibūdinimo įrenginio RADOS RTM-644 atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-13 PSt-102 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-27 PST-103 Įsigaliojo konsultacinių paslaugų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šachtų išmontavimu pagrindinė sutartis
2023-03-14 PSt-104  Įsigaliojo 210 litrų talpos metalinių statinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-22 PST-115 Įsigaliojo apsauginių šalmų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-22 PST-116  Įsigaliojo baltų vyriškų ir moteriškų darbo kostiumų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-24 PSt-119 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-28  PSt-120 Įsigaliojo kombinuotų pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-28  PSt-121 Įsigaliojo pirštuotų pirštinių, atsparių chemikalams prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-124  Įsigaliojo specialiųjų pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-125 Įsigaliojo pirštuotų pirštinių, atsparių chemikalams prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29 PSt-126 Įsigaliojo vienkartinių pirštinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-29  PSt-127 Įsigaliojo megztų pirštinių su PVC taškeliais prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-30 PSt-129  Įsigaliojo geometrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-131 Įsigaliojo tūrio, debito, fizinių-cheminių, vibracijos, temperatūros, slėgio, metrologinių dydžių matavimo priemonių metrologinių paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-132 Įsigaliojo tūrio, debito, fizinių-cheminių, vibracijos, temperatūros, slėgio, metrologinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-03-31 PSt-133 Įsigaliojo apsaugos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-05  PSt-141  Įsigaliojo VĮ IAE lietaus nuotekų šalinimo tinklų griovio Nr. 1 paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-06 PSt-144 Įsigaliojo medvilninių puskojinių prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-11 PSt-152 Įsigaliojo neįkraunamų ir įkraunamų maitinimo elementų prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-11 PSt-153 Įsigaliojo konsultacinių paslaugų, susijusių su IAE reaktorių šachtų išmontavimu pagrindinė sutartis
2023-04-13 PSt-154 Įsigaliojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
2023-04-19  PSt-157 Įsigaliojo biuro popieriaus prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

 

ANKSTESNIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS:

2022 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1(13.67)...-...PST-379(13.67))

2021 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PST-307(13.67)...- .....PSt-372(13.67))

2020 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-308(13.67)...-...PSt-294(13.66E))

2019 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-3(13.66)...-...PSt-301 (13.66))

2018 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-1 (13.66)...-...PSt-218 (13.67))

2017 m. įsigaliojusios sutartys pagal ES Ignalinos programą
(registras PSt-2 (13.66) ...-... PSt-255 (13.66))  

 

Atnaujinta 2023-01-30