Administraciniai padaliniai

FIZINĖS SAUGOS TARNYBA
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTAS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTAS