Pasiūlymai

Pirkimai ir aukcionai

Ignalinos AE administracija, siekdama kuo efektyviau naudoti įmonės lėšas ir valdyti turtą,  įgyvendino   priemonių kompleksą viešųjų pirkimų ir aukcionų procedūrų skaidrumui užtikrinti.  IAE kviečia Lietuvos ir užsienio verslo atstovus kuo  aktyviau dalyvauti IAE skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose ir turto pardavimo aukcionuose.

Informacija apie vykstančius ir planuojamus viešųjų pirkimų konkursus ir turto pardavimo aukcionus teikiama mūsų tinklalapyje ir atitinkamose įmonės tarnybose.

Turint papildomų klausimų: