Apie įmonę

 

 

Galutinai sustabdžius abu IAE reaktorius, nuo 2010 metų įmonės pagrindine veikla plačiąja prasme tapo radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, apimantis tiek tiesiogines radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklas (įrangos išmontavimą, sukauptų atliekų išėmimą iš senų saugyklų, statinių griovimą ir visų šių procesų metu susidarančių atliekų sutvarkymą (rūšiavimą, apdorojimą, pakavimą, transportavimą, saugojimą ir t. t.), tiek tokiai veiklai reikalingos infrastruktūros (saugyklų, atliekynų bei įvairių atliekų tvarkymo įrenginių) įrengimą bei jų eksploatavimą, taip pat visas kitas pagalbines veiklas.

 

2019 m. prie VĮ Ignalinos AE buvo prijungta VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), tuo pačiu įmonei buvo perduota VĮ RATA infrastruktūra ir veikla – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (MRAS) eksploatavimas ir eksploatavimo nutraukimas bei kitos šios organizacijos vykdytos funkcijos. Nuo to laiko VĮ Ignalinos AE yra ir apžvelgiamoje perspektyvoje bus vienintelė įmonė šalyje, kuri teikia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugą valstybėje.

 

 

Kviečiame susipažinti su leidiniais:

 Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas. Istorija ir faktai (2019)