Dalyvavimas sprendimų priėmime

Remiantis LR Branduolinės saugos įstatymu, visuomenė gali dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus branduolinės energetikos srityje dėl: 

 • branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo;
 • licencijų:
  • statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektus;
  • vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą;
  • prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus);
  • licencijos vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą galiojimo panaikinimo;
 • leidimų:
  • pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko ar neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę (kai šis leidimas išduodamas bendros licencijos statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus) turėtojams);
  • įvežti branduolines ar branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę; pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas (vadinamuosius karštuosius bandymus) šiuose branduolinės energetikos objektuose (kai šis leidimas išduodamas bendros licencijos statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus) turėtojams).

NAGRINĖJAMOS PARAIŠKOS

I. Paraiška išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui

 

Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (GENP)
Informacija apie paraišką išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui (licenciją pagrindžiantys dokumentai ir dokumentų teikimo grafikas)
Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita
Pasiūlymų pateikimo terminas pasibaigęs

II. Prašymas peržiūrėti ir suderinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentus 
IAE Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną poveikio aplinkai ir saugos vertinimas
Informacija apie bitumuotų atliekų modernizavimo projektą (B20)
III. Paraiška išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne
Informacija apie trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekyno projektą (B19)
Dokumentų, pagrindžiančių paraišką išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną (LMARAA) ir pirmą kartą atliekyne atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas, pateikimo VATESI grafikas

Dokumentų sąrašas

Pasiūlymų pateikimo terminas pasibaigęs

Visuomenė gali susipažinti su ūkio subjekto pateiktais sprendimams priimti reikalingais dokumentais ir raštu pateikti pasiūlymus ūkio subjektui per 1 mėnesį po informacijos apie nurodytų procesų pradžią paskelbimo arba, kai dokumentai VATESI yra teikiami pagal grafiką, per 1 mėnesį po informacijos apie dokumentų pateikimą VATESI paskelbimo. 

Pasiūlymai gali būti teikiami  el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt

Pasiūlymų pateikimo terminas: per 1 mėn. nuo dokumento pateikimo VATESI datos

Pasiteirauti galima skambinant telefonu: (8386) 28242; (8386) 29911

Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti:

 • fiziniams asmenims – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
 • juridiniams asmenims – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
 • jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.