Dalyvavimas sprendimų priėmime

1. VĮ Ignalinos AE paraiška išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui

1.1 VATESI pateikti licenciją pagrindžiantys dokumentai:

GENP yra pirmas dokumentas, kuris yra teikiamas visuomenei licencijavimo proceso kontekste https://www.iae.lt/dalyvavimas-sprendimu-priemime/vi-ignalinos-ae-paraiska-isduoti-licencija-eksploatavimo-nutraukimui/308.

Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (GENP)  

Pasiūlymai gali būti teikiami:  el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki gegužės 30 d.

Pasiteirauti galima tel.: (8386) 28242; (8386) 29911

Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti:

  • jei tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

2. VĮ Ignalinos AE paraiška išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

2.1. VATESI pateikti licenciją pagrindžiantys dokumentai

Pasiūlymai gali būti teikiami:  el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt

Pasiūlymų pateikimo terminas: per 1 mėn. nuo dokumento pateikimo VATESI datos

Pasiteirauti galima tel.: (8386) 28242; (8386) 29911

Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti:

  • jei tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

 

3. IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną (projektavimo etapas).

3.1. Informacija apie projektą

3.2. Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita (pateikimo VATESI data 2019-12-31)

Pasiūlymai gali būti teikiami:  el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt

Pasiūlymų pateikimo terminas: per 1 mėn. nuo dokumento pateikimo VATESI datos

Pasiteirauti galima tel.: (8386) 28242; (8386) 29911

Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti:

  • jei tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;
  • jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

4. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pateikė paraišką išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne

2020 m. sausio 15 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) pateikė Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos rūšies leidimą įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose (toliau – leidimas).

IAE kartu su paraiška pateikė ir dokumentų pateikimo grafiko projektą, kuris šiuo metu yra derinamas.

4.1. Informacija apie projektą