Pateiktys

Prašome atkreipti dėmesį, kad pristatymuose viešinama informacija yra aktuali nurodytai pristatymo datai, tad einamajam periodui informacija gali būti pasikeitusi. 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į IAE Komunikacijos skyrių telefonais (8 386) 29911, (8 386) 28512 arba el. paštu info@iae.lt 

2023/10/13
Susitikimas su Širvintų rajono gyventojais

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto pažanga

2023/09/21
Tiekėjų diena

Iššūkiai vykdant viešuosius pirkimus

 2023-2026 m. Saulės elektrinės įrengimo planas

2023/09/20
Tiekėjų diena

Iššūkiai vykdant viešuosius pirkimus

EPA/HEPA, aerozoliniai filtrai

2023/02/22
Branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimas ir
atliekų tvarkymas (9-asis ACI susitikimas)

Radioaktyviųjų metalo atliekų apdorojimo įrenginių įrengimas IAE patalpose

2022/09/26
TATENA generalinė konferencija

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo projektas Ignalinos AE: įgyta patirtis ir kompetencija

2022/09/12
7-asis Vidurio ir Rytų Europos branduolinės pramonės kongresas

Pagrindinių eksploatavimo nutraukimo projektų apžvalga 

2022/09
Potencialiems tiekėjams

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų atliekynas (projektas B25)

2022/03/02

Tiekėjų diena

Atsakymai į dalyvių pateiktus klausimus

Garo-būgnų sepatatorių išmontavimas

Radiologinis garo-būgnų separatorių apibūdinimas

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) pristatymas

2022/02/24

Tiekėjų diena

Informacinės technologijos IAE

VĮ IAE Tiekėjų etikos kodeksas

Saugai svarbaus produkto tiekimas

VĮ IAE viešieji pirkimai

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

2020/09/15

Tiekėjų diena

Planuojami tarptautiniai pirkimai 2022-2024 m.

Viešieji pirkimai VĮ IAE

Saugai svarbaus produkto tiekimas

Radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimas į B19-2 atliekyną

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų paviršinis atliekynas (B25)

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projektas ir planuojami pirkimai

2020-2025 m. planuojamų IAE statinių griovimo projektų/aprašų parengimo ir griovimo darbų pirkimų apžvalga

2020/02/20

INPP meeting with "Westinghouse" representatives

 

Ignalina NPP strategy for key D&D projects implementation

Dismantling of drum-separators

BS ir įrangos 3D modelis pat. 506/1,2 

2019/12/09

IAEA Technical meeting
Vienna, Austria

 Using Social Media for Public Communication and Stakeholder Involvement for Nuclear Programmes

2019/07/11

key presentation


INPP Decommissioning Key Projects and Issues

 

 

Key INPP presentations for all

"Reactor dismantling experience" seminars

 

 

IAE eksploatavimo nutraukimo proceso eiga

IAE išmontavimo veiklos apžvalga

R3 zonos ir reaktoriaus tarpinio atliekų saugojimo klausimai

CPVA R3 išmontavimo įgyvendinimo gairės

Klausimai ir atsakymai (atnaujinta 2019-12-20)

2018/11/15

Reactor dismantling experience

seminar IV

SNC Lavalin/Atkins

Bureau Veritas

FH Aachen University for applied scienses

TUV Nord

Wood plc

2018/11/08

Reactor dismantling experience

seminar III

EDF

Brookhaven (mokslinių tyrimų reaktorius)

Brookhaven (grafito išėmimas)

GNS

Onet Technologies

Sogin

Studsvik

Ekobana

2018/10/25

Reactor dismantling experience

seminar II

Kurčatovo institutas (Patirtis ir perspektyvos)

Kurčatovo institutas (skaičiavimai)

Neolant

Prolog LLC

Raoproekt

Tenex

2018/10/18

Reactor dismantling experience

seminar I

Emresarios Agrupados

Framatome

JSC KIEP

LEI

Nuvia

Orano

Baltic Radiation Control

Westinghouse

2017/12/13

Key presentation to
Assembly of Contributors

 

Presentation to Assembly of Contributors