Eksploatavimo nutraukimo projektai

Vykdomi projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas Sutarties kainA, EUR Pagrindinės datos
B1 Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)

200,081,931.97

 • Sutarties pasirašymas - 2005-01-12
 • Statybos pradžia - 2009-09-02
 • Pramoninės eksploatacijos pradžia - 2017-05-04
 • Kuro pervežimo užbaigimo data - 2022 III ketv.
В2/3/4 IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas 196,799,807.89
 • Pradžia - 2005-11-30
 • Užbaigimo data - 2019-04-19
2206 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1 3,611,806.00 
 • Pradžia - 2007-11-22
 • Užbaigimo data - 2013-11-28
Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-10-21
 • Numatoma užbaigimo data - 2019-06-27 /projektas užbaigtas/
2213 IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2) Įvykdyta IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-09-14
 • Užbaigimo data - 2013-10-31
 • Pakeista licencija išmontavimo ir dezaktyvavimo darbams
  (gauta 2014-06-18)
Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)  
 • Pradžia - 2014-07-01
 • Numatoma užbaigimo data - 2021-04-22
B9/2 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas 1,710,986.58
 • Pradžia - 2009-01-14
 • Pirmasis projekto etapas baigtas - 2013-12-27
 • Antrasis etapas bus vykdomas po 2023 m.
2214 IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas    
2203 IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1) Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-05-01
Išmontavimo darbai  
 • Pabaiga - 2034 metai
2207 D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-06-03
 • Pabaiga - 2015-09-15
Išmontavimo darbai    
2210 A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas ~ 26,000,000.00
 • 1 fazės užbaigimas - 2029 metai
 • 2 fazės pradžia - 2032, pabaiga 2035
 B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas 7,996,194.88  
 • Pradžia - 2007-12-29
B20 Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas 5,540,000.00
 • Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018-10-04
B25/1 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekyno projektavimas 9,687,014.00
 • Pradžia - 2009-10-23
B25/2 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (Statyba ir priėmimas eksploatuoti)  
 • Sutartis nėra pasirašyta
2103

 

 
 • Pradžia- 2010-07
 • Numatoma užbaigimo data - 2033-02-15
  Giluminio atliekyno projektas  
 • Pradžia - 2019 metai
 • Numatoma pabaiga - 2078 metai
6101 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas 4,000,000.00
 • Pradžia - 2016-05-15
 • Pabaiga - 2023-09-01