Eksploatavimo nutraukimo projektai

Vykdomi projektai

* išskyrus infrastruktūros projektus.
* nurodyta kaina svarais sterlingų turi būti perskaičiuojama litais atsižvelgiant į tos dienos valiutų kursą.

 Projekto kodas  Projekto pavadinimas  Sutarties kaina Pagrindinės datos
B1 Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)

200,081,931.97 Eurų

 • Sutarties pasirašymas - 2005-01-12
 • Statybos pradžia - 2009-09-02
 • Pramoninės eksploatacijos pradžia - 2017-05-04
 • Kuro pervežimo užbaigimo data - 2022 3 ketv.
В2/3/4 IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas  196,799,807.89  Eurų
 • Pradžia - 2005-11-30

 

2206 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1 3, 611,806.00 Eurų
 • Pradžia - 2007-11-22
 • Užbaigimo data - 2013-11-28
Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-10-21
 • Numatoma užbaigimo data - 2019-06-27 /projektas užbaigtas/
2213 IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2) Įvykdyta IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-09-14
 • Užbaigimo data - 2013-10-31
 • Pakeista licencija išmontavimo ir dezaktyvavimo darbams gauta - 2014-06-18
Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)  
 • Pradžia - 2014-07-01
 • Numatoma užbaigimo data - 2021-04-22
B9/2 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas 1,710,986.58 Eurų
 • Pradžia - 2009-01-14
 • Pirmasis projekto etapas baigtas - 2013 12 27
 • Antrasis etapas bus vykdomas po 2023 m.
2214 IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas    
2203 IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1) Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-05-01
Išmontavimo darbai  
 • Pabaiga - 2034 m.
2207 D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-06-03
 • Pabaiga - 2015-09-15
Išmontavimo darbai    
2210 A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas ~ 26,000,000.00 Eurų
 • 1 fazės užbaigimas - 2029 m.
 • 2 fazės pradžia - 2032, pabaiga 2035
 B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas  6,189,750.00 Eurų  
 • Pradžia - 2008-05-12
B20  Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas  5,540,000,00 Eurų
 •  Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018-10-04
B25/1 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekyno projektavimas 9,687,014.00 Eurų
 • Pradžia - 2009-10-23
B25/2 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (Statyba ir priėmimas eksploatuoti)   Sutartis nėra pasirašyta
2103 1-ojo ir 2- ojo blokų reaktorių įrenginių išmontavimas (R3 zona) ir atleikų saugyklos sukūrimas (UP01/R3+RWISF)

 

 
 • Pradžia- 2010-07
 • Numatoma užbaigimo data - 2033-02-15
  Giluminio atliekyno projektas  
 • Pradžia - 2019
 • Numatoma pabaiga - 2078
6101 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas 4,000,000.00 Eurų
 • Pradžia - 2016-05-15
 • Pabaiga - 2023-09-01

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading