Eksploatavimo nutraukimo projektai

 
 
   Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo veikla bendrai finansuojama Europos Sąjungos 


Vykdomi projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas Sutarties kainA, EUR Pagrindinės datos
B1 Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)

200,081,931.97

 • Sutarties pasirašymas - 2005-01-12
 • Statybos pradžia - 2009-09-02
 • Pramoninės eksploatacijos pradžia - 2017-05-04
 • Kuro pervežimo užbaigimo data - 2022 III ketv.
В2/3/4 IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas 196,799,807.89
 • Pradžia - 2005-11-30
 • Užbaigimo data - 2021-07-01
2206 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1 3,611,806.00 
 • Pradžia - 2007-11-22
 • Užbaigimo data - 2013-11-28
Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą Darbai įvykdyti IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-10-21
 • Užbaigimo data - 2019-12-31 /projektas užbaigtas/
2213 IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2) Įvykdyta IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-09-14
 • Užbaigimo data - 2013-10-31
 • Pakeista licencija išmontavimo ir dezaktyvavimo darbams
  (gauta 2014-06-18)
Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)  Vykdoma IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2014-07-01
 • Numatoma užbaigimo data - 2021-06-22
B9/2 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas 1,710,986.58
 • Pradžia - 2009-01-14
 • Pirmasis projekto etapas baigtas - 2013-12-27
 • Antrasis etapas bus vykdomas po 2023 m.
2214 IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2011-08-25 
 • Numatoma užbaigimo data - 2022-12-29
2203 IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1) Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-05-01
Išmontavimo darbai  
 • Pabaiga - 2034 metai
2207 D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis
 • Pradžia - 2013-06-03
 • Pabaiga - 2015-09-15
Išmontavimo darbai    
2210 A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas ~ 26,000,000.00
 • 1 fazės užbaigimas - 2029 metai
 • 2 fazės pradžia - 2032, pabaiga 2035
 B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas 7,996,194.88  
 • Pradžia - 2007-12-29
B20 Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas 5,540,000.00
 • Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018-10-04
B25 Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų paviršinis atliekynas 9,687,014.00
 • Pradžia - 2009-10-23
2101 ir 2102  
 • Numatoma 2101 projekto išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų pradžia - 2021 metai, pabaiga - 2025 m. liepa
 • Numatoma 2102 projekto išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų pradžia - 2023 m. birželis, pabaiga - 2027 m. liepa 
2103

 

 
 • Pradžia- 2010-07
 • Numatoma užbaigimo data - 2033-02-15
  Giluminio atliekyno projektas  
 • Pradžia - 2019 metai
 • Numatoma pabaiga - 2078 metai
6101 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas 14,882,969.08
 • Pradžia - 2016-12-15
 • Pabaiga - 2023-09-01