Eksploatavimo nutraukimo projektai

 
 
   Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo veikla bendrai finansuojama Europos Sąjungos 


Vykdomi projektai

Projekto kodas Projekto pavadinimas Pagrindinės datos
B1 Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)
 • Sutarties pasirašymas - 2005-01-12
 • Statybos pradžia - 2009-09-02
 • Pramoninės eksploatacijos pradžia - 2017-05-04
 • Kuro pervežimo užbaigimo data - 2022 III ketv.
В2/3/4 IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
 • Pradžia - 2005-11-30
 • Užbaigimo data - 2021-07-01
2206 IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1
 • Pradžia - 2007-11-22
 • Užbaigimo data - 2013-11-28
Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą
 • Pradžia - 2011-10-21
 • Užbaigimo data - 2019-12-31 /projektas užbaigtas/
2213 IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2)
 • Pradžia - 2011-09-14
 • Užbaigimo data - 2013-10-31
 • Pakeista licencija išmontavimo ir dezaktyvavimo darbams
  (gauta 2014-06-18)
Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)
 • Pradžia - 2014-07-01
 • Numatoma užbaigimo data - 2021-06-22
B9/2 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas
 • Pradžia - 2009-01-14
 • Pirmasis projekto etapas baigtas - 2013-12-27
 • Antrasis etapas bus vykdomas po 2023 m.
2214 IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
 • Pradžia - 2011-08-25 
 • Numatoma užbaigimo data - 2022-12-29
2203 IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1)
 • Pradžia - 2013-05-01
Išmontavimo darbai
 • Pabaiga - 2034 metai
2207 D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas
 • Pradžia - 2013-06-03
 • Pabaiga - 2015-09-15
Išmontavimo darbai  
2210 A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
 • 1 fazės užbaigimas - 2029 metai
 • 2 fazės pradžia - 2032, pabaiga 2035
 B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas  
 • Pradžia - 2007-12-29
B20 Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas
 • Sutartis pirmo etapo įvykdymui įsigaliojo 2018-10-04
B25 Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų paviršinis atliekynas
 • Pradžia - 2009-10-23
2101 ir 2102
 • Numatoma 2101 projekto išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų pradžia - 2021 metai, pabaiga - 2025 m. liepa
 • Numatoma 2102 projekto išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų pradžia - 2023 m. birželis, pabaiga - 2027 m. liepa 
2103

 

 • Pradžia- 2010-07
 • Numatoma užbaigimo data - 2033-02-15