B1 projektas. Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla

Projekto tikslas ir trumpas aprašymas

B1 projektas. Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla

B1 projekto tikslas - pastatyti naują sauso tipo Laikinąją panaudoto branduolinio kuro, išimto iš 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, saugyklą (toliau - LPBKS). Naujos LPBKS teritorijos plotas - 5,93 ha,  joje numatomi laikinajam saugojimui pastatyti 190 konteinerių, plius vienas rezervinis konteineris. Iš viso LPBKS numatyta vieta 202 CONSTOR RBMK-1500/М2 konteinerių saugojimui.

 • suprojektuoti, pagaminti ir įdiegti sistemų ir įrangos kompleksą, reikalingą supakuoti panaudotą branduolinį kurą į specialius CONSTOR®RBMK1500/M2 naujo tipo konteinerius ir transportuoti juos iš energijos blokų į LPBKS. CONSTOR RBMK-1500/М2 konteineriai pagaminti iš metalo ir betono, jų aukštis 4.5 m, skersmuo 2,6 m, vieno konteinerio svoris kartu su kuru sudaro 118 tonų.
 • konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru bus saugiai ir patikimai saugomi LPBKS pagal nustatytus Lietuvos Respublikos reikalavimus, ES standartus ir TATENA rekomendacijas 50 metų, esant reikalui saugojimo terminas gali būti pratęstas.  

Rangovas
Konsorciumas NUKEM Technologies GmbH ir GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (NUKEM-GNS), Vokietija. Sutartis pasirašyta 2005 m. sausio 12 d.  NUKEM Тechnologies GmbH (NUKEM) yra vedantysis šio konsorciumo partneris. 


Projekto vertė
Bendra sutarties kaina 200,081,931.97 Euro (įskaitant vieno 191-mo naujo tipo papildomo CONSTOR®RBMK-1500/М2 konteinerio kainą).


Projekto įgyvendinimo eiga

 • Statybos pradžia - 2009 m. rugsėjo 2 d., kai iš Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos VATESI gauta  licencija №2/2009.  
 • LPBKS komplekso statyba bei įrangos ir įrenginių montavimas joje baigti 2014 m. rugsėjo mėnesį.
 • 2016 m. rugsėjo 19 d. Valstybinė komisija pasirašė tinkamumo eksploatuoti pripažinimo aktą.
 • 2016 m. rugsėjo 20 d. VATESI išdavė licenciją №16.1-91(2016) LPBKS komplekso eksploatacijai – tai yra leidimą pradėti „karštuosius“ bandymus į konteinerius užkraunant panaudotą branduolinį kurą, kurie buvo pradėti 2016 m. rugsėjo 26 d. „Karštieji“ bandymai buvo sėkmingai baigti 2017 m. balandžio 28 d., 4 mėnesiais ankščiau planuoto laiko.
 • 2017 m. gegužės 4 d., suderinus Galutinę saugos analizės ataskaitą, VATESI išdavė leidimą №16.1-92(2017) pramoninei LPBKS komplekso eksploatacijai.
 • Šiuo metu vykdoma pramoninė LPBKS komplekso eksploatacija. 2020 m. kovo 1 d. duomenimis į LPBKS buvo išvežti 142 panaudotu branduoliniu kuru užkrauti CONSTOR®RBMK1500/M2 konteineriai.
 • Pradėti paruošiamieji darbai pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymui. 2019 m. nuo gegužės mėn. iki rugsėjo mėn. atliktas pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įrangos montavimas 1-ajame energijos bloke.


Pagrindinės 2020-2022 metų užduotys

Pažeistą panaudotą branduolinį kurą numatoma sutvarkyti tokiais etapais:

 • Nuo 2020 m. vasario iki kovo mėn. - pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įrangos “Šaltųjų” bandymų atlikimas 1-ajame energijos bloke;
 • Nuo 2020 m. balandžio iki gegužės mėn. - pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įrangos “Karštųjų” bandymų atlikimas 1-ajame energijos bloke;
 • Nuo 2020 m. birželio iki 2021 m. birželio mėn. - pažeisto panaudoto branduolinio kuro pakavimas į 11 konteinerių ir jų išvežimas iš 1-mo energijos bloko į LPBKS;
 • Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m. liepos mėn. - pažeisto panaudoto branduolinio kuro pakavimas į 11 konteinerių ir jų išvežimas iš 2-ro energijos bloko į LPBKS.

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.