B1 projektas. Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla - B1 projektas

Projekto tikslas ir trumpas aprašymas:

 • pastatyti naują sauso tipo Laikinąją panaudoto branduolinio kuro, išimto iš 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, saugyklą (toliau – LPBKS). Naujos LPBKS teritorijos plotas – 5,93 ha., joje numatomi laikinajam saugojimui pastatyti 190 konteinerių, iš viso LPBKS numatyta vieta 202 CONSTOR RBMK-1500/М2 konteinerių saugojimui;
 • suprojektuoti, pagaminti ir įdiegti sistemų ir įrangos kompleksą, reikalingą supakuoti panaudotą branduolinį kurą į specialius CONSTOR®RBMK1500/M2 naujo tipo konteinerius ir transportuoti juos iš energijos blokų į LPBKS. CONSTOR RBMK-1500/М2 konteineriai pagaminti iš metalo ir betono, jų aukštis 4,5 m., skersmuo 2,6 m., vieno konteinerio svoris kartu su kuru sudaro 118 tonų;
 • konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru bus saugiai ir patikimai saugomi LPBKS pagal nustatytus Lietuvos Respublikos reikalavimus, ES standartus ir TATENA rekomendacijas 50 metų, esant reikalui saugojimo terminas gali būti pratęstas.

Rangovas: Konsorciumas NUKEM Technologies GmbH ir GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (NUKEM-GNS), Vokietija.

Sutartis pasirašyta 2005 m. sausio 12 d.  NUKEM Тechnologies GmbH (NUKEM) yra vedantysis šio konsorciumo partneris.

Projekto vertė: Bendra sutarties kaina 200,081,931.97 Eurų.

Projekto įgyvendinimo eiga:

 • Statybos pradžia - 2009 m. rugsėjo 2 d., kai iš Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos VATESI gauta licencija №2/2009.  
 • LPBKS komplekso statyba bei įrangos ir įrenginių montavimas joje baigti 2014 m. rugsėjo mėnesį.
 • 2016 m. rugsėjo 19 d. Valstybinė komisija pasirašė tinkamumo eksploatuoti pripažinimo aktą.
 • 2016 m. rugsėjo 20 d. VATESI išdavė licenciją №16.1-91(2016) LPBKS komplekso eksploatacijai – tai yra leidimą pradėti „karštuosius“ bandymus į konteinerius užkraunant panaudotą branduolinį kurą, kurie buvo pradėti 2016 m. rugsėjo 26 d. „Karštieji“ bandymai buvo sėkmingai baigti 2017 m. balandžio 28 d., 4 mėnesiais ankščiau planuoto laiko.
 • 2017 m. gegužės 4 d., suderinus Galutinę saugos analizės ataskaitą, VATESI išdavė leidimą №16.1-92(2017) pramoninei LPBKS komplekso eksploatacijai.

Šiuo metu vykdoma pramonine LPBKS komplekso eksploatacija. 2019 m. sausio 31 d. duomenimis į LPBKS buvo išvežtas 91 panaudotu branduoliniu kuru užkrautas CONSTOR®RBMK1500/M2 konteineris.

Pagrindinės 2019-2022 metų užduotys:

Pažeistą panaudotą branduolinį kurą numatoma sutvarkyti tokiais etapais:

 • Preliminari saugos analizės ataskaita ir Techninis projektas suderintas su VATESI 2017 m. sausio mėnesį;
 • 2018 m. vasario mėn. buvo suderintas Darbo projektas;
 • 2018 m. vasara baigti gamykliniai įrangos bandymai bei įvykdyti Ignalinos AE personalo mokymai;
 • 2018 m. gruodžio mėn. užbaigtas pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įrangos pristatymas į IAE;
 • 2019 metais 1-ajame energijos bloke planuojama pradėti panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įrangos montavimą;
 • Iki 2020 metų pabaigos IAE turi gauti visus CONSTOR®RBMK-1500/М2 konteinerius panaudoto branduolinio kuro pakavimui;
 • Panaudoto branduolinio kuro pakavimo ir išvežimo iš 1-mo energijos bloko darbus planuojama užbaigti 2021 m. birželio mėn., o visiškai užbaigti panaudoto branduolinio kuro išvežimą iš abiejų blokų planuojama 2022 metų antroje pusėje.

Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading