2213 projektas. Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)

Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2)

Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo eiga
2014 m. sausio mėn. pradėtas parengiamųjų darbų vykdymas:

 • vietos, skirtos sąlyginai neradioaktyviųjų, nereikalaujančių smulkinimo atliekų pakavimui ir išvežimui, paruošimas;
 • vietos, skirtos transportui su HHISO konteineriais įvažiavimui/išvažiavimui siekiant išlaikyti šilumą rudens-žemos sezono metu, paruošimas;
 • įrangos ir vamzdynų izoliacijos pašalinimas uždaruose boksuose.

2014 m. liepos mėn. pradėti neužterštos įrangos išmontavimo darbai (gavus pakeistą licenciją su VATESI leidimu atlikti įrangos išmontavimo darbus).

Atlikti darbai:

 • elektros laidų išmontavimas  +9,6 atžymoje;
 • trečiosios turbinos rezervinio sužadintojo ir turbinų Nr. 3 ir 4 sužadintojų išmontavimas;
 • vandens cirkuliacijos sistemos išmontavimas;
 • turbinų Nr. 3 ir 4 tepalų sistemos išmontavimas;
 • generatoriaus statoriaus aušinimo sistemos išmontavimas;
 • trečiosios ir ketvirtosios turbinų įrangos išmontavimas;
 • trečiosios ir ketvirtosios turbinų drenažo siurblių išmontavimas;
 • vamzdynų ir kondensato siurblių išmontavimas;
 • šilumos tinklų ir garo generatoriaus išmontavimas;
 • šilumos izoliacijos pakavimas ir išvežimas;
 • kondensatorių vamzdelių išėmimas;
 • turbinos Nr. 3, 4 išmontavimas.

Šiuo metu atliekami darbai:

 • trečiosios ir ketvirtosios turbinų vamzdynų išmontavimas;
 • elektros įrangos išmontavimas.

2020 m.  pabaigos duomenimis išmontuota 98 proc. įrangos (tonomis).

Pirminis apdorojimas ir išvežimas  – 81 proc. išmontuotos įrangos (tonomis).

Pagal grafiką išmontavimo darbai turi būti baigti 2021 metais.