2207 projektas.Išmontavimo darbai

2207 projektas. Išmontavimas

Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo eiga:

Nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2016 m. birželio mėn. įvykdyti vis parengiamieji įrangos išmontavimo darbai:

  • nuimta šiluminė  izoloacija +19.20, +27,60 и +36,00 atž., iš viso 149 t;
  • atliekų transportavimui sienose išpjautos 11 angų, bendra gelžbetonio masė – 65 t;
  • išmontuoti vamzdynai dviejose šachtose, kur bus montuojami keltuvai, is viso 76 t įrangos;
  • 2015 m. gruodžio mėn. nupirkti keltuvai atliekų transportavimui į bloką G-1, iki 2016 m. kovo 9 d. keltuvai sumontuoti ir atlikti jų bandymai.

2010-02-01 pradėtas izoliuotos neužterštos įrangos išmontavimas pagal atskiras modifikacijas. 2018 m. birželio mėn. pabaigos duomenimis išmontuota:

  • 2010 m. - 2013 m. išmontuota 512 t neužterštos įrangos;
  • 2014 m. – 2018 m. gruodžio mėn. išmontuota 328 t neužterštos įrangos;
  • iš viso nuo 2010 m. išmontuota 840 t neužterštos įrangos.

Nuo 2016 m. sausio 28 d. pagal parengtą technologinį projektą pradėtas izoliuotos neužterštos įrangos išmontavimas bloke D-1, iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos pabaigos išmontuota 3610 t.

Nuo 2010 m. iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos bloke D-1 iš viso išmontuota 4450 t įrangos (99,7 proc.).