Apribojimai

BENDRA INFORMACIJA

LR Branduolinės energijos įstatymas nustato pagrindinius branduolinės energetikos objekto (atominės elektrinės, branduolinio reaktoriaus, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, jų perdirbimo objekto) fizinės saugos reikalavimus. 

Didžiausias ir svarbiausias branduolinės energetikos objektas Lietuvoje yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE), elektros energijos gamybą galutinai sustabdžiusi 2009 m. Šiuo metu vykdomi IAE eksploatavimo nutraukimo darbai - tvarkomos radioaktyviosios atliekos, statomi arba planuojami statyti nauji branduolinės energetikos įrenginiai, radioaktyviųjų atliekų saugyklos, atliekynai. 

Dar vienas branduolinės energetikos objektas,  Širvintų rajone esanti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kurioje saugomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Radioaktyviosios atliekos saugykloje kauptos iki jos uždarymo, t.y. iki 1989 metų. Šias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš saugyklos planuojama išimti, surūšiuoti ir išvežti į IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos laikinai saugoti į tam pritaikytas saugyklas, o vėliau sudėtos į radioaktyviųjų atliekų atliekynus.  

Visus Lietuvos branduolinės energetikos objektus eksploatuoja VĮ Ignalinos atominė elektrinė.  

Riboto patekimo zonos ženklas
prie Ignalinos atominės elektrinės
Riboto patekimo zonos ženklas
prie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos

  VĮ IAE lankytojus ir kitus asmenis kviečiame būti atidžiais ir Įmonės teritorijoje vadovautis įspėjamaisiais ar draudžiamaisiais ženklais. Informuojame, kad riboto patekimo zonoje asmenys, transporto priemonės ir gabenami daiktai gali būti tikrinami Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.

LR Branduolinės energijos įstatymo 36str, 10 papunktis
36 straipsnis. Teisė patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, dalyvauti vežant branduolines ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas ir kitos su branduolinės energetikos objektais ir branduolinėmis ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusios saugumo priemonės
10. Vykdant nusikalstamų veikų, galinčių sutrikdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimą, prevenciją, branduolinės energetikos objekto riboto patekimo zonoje gali būti tikrinami ir apžiūrimi joje esantys fiziniai asmenys, transporto priemonės, gabenami kroviniai bei jų dokumentai, taip pat gali būti ribojamas fizinių asmenų patekimas į šią zoną. Teisę tikrinti fizinius asmenis, transporto priemones, krovinius ir jų dokumentus bei riboti fizinių asmenų patekimą į riboto patekimo zoną turi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, vadovaudamiesi jų teises ir pareigas reglamentuojančiais įstatymais.

Branduolinės energetikos objektų riboto patekimo zonos dydžiai

Branduolinės energetikos objektas Riboto patekimo zonos išorinė riba (atstumas metrais nuo branduolinė energetikos objekto aikštelės perimetro)
Branduolinė (atominė) elektrinė  3000
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla  100

 

VAIZDO FIKSAVIMO APRIBOJIMAI (foto, video, skraidyklės)

Riboto patekimo zonoje yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintys branduolinės energijos objektai. Filmuoti ir fotografuoti branduolinės energetikos objekto aikštelėje esančius įrenginius ir įrangą leidžiama tik turint BEO išduotą leidimą.

Taip pat,  aplink šį objektą yra nustatyta skrydžiams draudžiama zona (EYP1), kurioje skrydžiai leidžiami tik gavus kariuomenės leidimą, suderintą su BEO atsakingais asmenimis. 

Nuoroda į teisės aktą - LR Branduolinės energijos įstatymas

 

JUDĖJIMO PASIENIO VANDENYSE APRIBOJIMAI

Fiziniai, juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturintys asmenys gali būti ar verstis ūkine, komercine veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, tik tuomet, jei jie įrašyti į sąrašą, kurį sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Prašymus asmenys pateikia atvykę į VSAT centrinę įstaigą, VSAT pasienio rinktinę ar pasienio užkardą arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą.

Nuoroda į el. pateikimo formas - https://www.lietuva.gov.lt