Apribojimai

BENDRA INFORMACIJA

LR Branduolinės energijos įstatymas nustato pagrindinius branduolinės energetikos objekto (atominės elektrinės, branduolinio reaktoriaus, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, jų perdirbimo objekto) fizinės saugos reikalavimus. 

Didžiausias ir svarbiausias branduolinės energetikos objektas Lietuvoje yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE), elektros energijos gamybą galutinai sustabdžiusi 2009 m. Šiuo metu vykdomi IAE eksploatavimo nutraukimo darbai - tvarkomos radioaktyviosios atliekos, statomi arba planuojami statyti nauji branduolinės energetikos įrenginiai, radioaktyviųjų atliekų saugyklos, atliekynai. 

Dar vienas branduolinės energetikos objektas,  Širvintų rajone esanti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kurioje saugomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Radioaktyviosios atliekos saugykloje kauptos iki jos uždarymo, t.y. iki 1989 metų. Šias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš saugyklos planuojama išimti, surūšiuoti ir išvežti į IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos laikinai saugoti į tam pritaikytas saugyklas, o vėliau sudėtos į radioaktyviųjų atliekų atliekynus.  

Visus Lietuvos branduolinės energetikos objektus eksploatuoja VĮ Ignalinos atominė elektrinė.  

  VĮ IAE lankytojus ir kitus asmenis kviečiame būti atidžiais ir Įmonės teritorijoje vadovautis įspėjamaisiais ar draudžiamaisiais ženklais. Informuojame, kad riboto patekimo zonoje asmenys, transporto priemonės ir gabenami daiktai gali būti tikrinami Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.

 

VAIZDO FIKSAVIMO APRIBOJIMAI (foto, video, skraidyklės)

Riboto patekimo zonoje yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintys branduolinės energijos objektai. Filmuoti ir fotografuoti branduolinės energetikos objekto aikštelėje esančius įrenginius ir įrangą leidžiama tik turint BEO išduotą leidimą.

Taip pat,  aplink šį objektą yra nustatyta skrydžiams draudžiama zona (EYP1), kurioje skrydžiai leidžiami tik gavus kariuomenės leidimą, suderintą su BEO atsakingais asmenimis. 

Nuoroda į teisės aktą - LR Branduolinės energijos įstatymo 51 straipsnis

 

JUDĖJIMO PASIENIO VANDENYSE APRIBOJIMAI

Fiziniai, juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturintys asmenys gali būti ar verstis ūkine, komercine veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, tik tuomet, jei jie įrašyti į sąrašą, kurį sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Prašymus asmenys pateikia atvykę į VSAT centrinę įstaigą, VSAT pasienio rinktinę ar pasienio užkardą arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą.

Nuoroda į el. pateikimo formas - https://www.lietuva.gov.lt