Karjera ir praktika

Kas mes?

VĮ Ignalinos atominė elektrinė saugiai ir efektyviai įgyvendina unikalų projektą – atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarko radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.

Kodėl mes?

Esame vienas iš 20-ties didžiausių darbdavių Lietuvoje, skaičiuojantis beveik 1800 įvairių sričių specialistų. Besikeičiant įmonės veiklos pobūdžiui, atsiranda vis naujų poreikių, tad kolektyvas pildomas naujais nariais. Nuolat ieškome žmonių, nebijančių iššūkių, norinčių tobulinti savo profesinius įgūdžius unikaliame, ES finansuojamame Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekte. IAE kaip darbdavio ar praktikos vietos pasirinkimas – puiki galimybė susipažinti su įmonės vykdoma veikla ir tobulinti savo profesines kompetencijas.

Ką siūlome komandos nariams?

 

Kokios mūsų vertybės?

  • Saugos kultūra - ypatingą dėmesį skiriame savo darbuotojų kvalifikacijai ir įsitraukimui, kuriems esant IAE saugos užtikrinimas yra prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybės suvokimą ir savikontrolę atliekant įtaką saugai turinčius darbus.
  • Veiklos skaidrumas - diegiame ir palaikome vidaus kokybės kontrolės tvarką, stiprina viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi priežiūrą, skelbia išsamią ir teisingą informaciją apie veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Efektyvumas - atsakingai elgiamės su nuosavomis ir gautomis lėšomis, nuolatos siekia kaštų mažinimo ir ieško naujų veiklos efektyvinimo būdų.
  • Profesionalumas - siekiame pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą, kuris savo sukauptomis žiniomis ir įgyta patirtimi prisideda prie aukštų įmonės rezultatų, o bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi kuria teigiamą darbo atmosferą.
  • Socialinė atsakomybė - vykdydami savo veiklą numatome galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, aktyviai dalyvaujame socialiniame dialoge su darbuotojais bei atsižvelgiame į suinteresuotų šalių pareikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius.

Tapk mūsų komandos dalimi!

*topic_no_exist*