Veikla

   

VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos kryptys

IAE eksploatavimo nutraukimas – tai paskutinis atominės elektrinės egzistavimo etapas po to, kai ji buvo suprojektuota, pastatyta ir eksploatuojama. 2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą dėl pirmojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo nedelstino išmontavimo būdu, kad IAE eksploatavimo nutraukimas neturėtų sunkių socialinių, ekonominių, finansinių ir poveikio aplinkai pasekmių.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijoje išskiriamos  3 strateginės veiklos kryptys:

  • per 3 metus (iki 2025 m.) pasiekti tokį RA tvarkymo tempą, kuris leistų gyvendinti IAE eksploatavimo nutraukimo darbus GENP nustatytais terminais;

  • per 3 metus (iki 2025 m.) patekti tarp 3 geriausiai darnumo srityje valdomų VVĮ;

  • iki 2027 m. patekti į 10 geidžiamiausių darbdavių sąrašą tarp VVĮ.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi įstatais (patvirtinti 2024 m. sausio 15 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-3).