Veikla

   

VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos kryptys

IAE eksploatavimo nutraukimas – tai paskutinis atominės elektrinės egzistavimo etapas po to, kai ji buvo suprojektuota, pastatyta ir eksploatuojama. 2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą dėl pirmojo energijos bloko eksploatavimo nutraukimo nedelstino išmontavimo būdu, kad IAE eksploatavimo nutraukimas neturėtų sunkių socialinių, ekonominių, finansinių ir poveikio aplinkai pasekmių.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijoje išskiriamos  3 strateginės veiklos kryptys:

  • Saugiai ir efektyviai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą

  • Saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos

  • Integruotis į tarptautinę BEO eksploatavimo nutraukimo rinką

Įmonė savo veikloje vadovaujasi įstatais.