Pradedamas naujas giluminio atliekyno projekto etapas – vyks geofiziniai (seisminiai) tyrimai

22 Rugsėjis,
2022
Pradedamas naujas giluminio atliekyno projekto etapas – vyks geofiziniai (seisminiai) tyrimai

Šiandien įsigaliojo tarp VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE) ir įmonės UAB „Geobaltic“ sudaryta „Geofizinių (seisminių) tyrimų reprezentatyviose vietose“ sutartis. Įmonėje UAB „Geobaltic“, kuri specializuojasi geofizinių tyrimų srityje, dirba aukščiausios kvalifikacijos profesionalai. Manoma, tai padės užtikrinti tyrimų reprezentatyvumą ir sklandžią planuojamų vykdyti tyrimų eigą. Sutarties įgyvendinimo terminas - 12 mėnesių.

„Geofizinių (seisminių) tyrimų vykdymas – svarbus atskaitos taškas giluminio atliekyno (GA) įrengimo projekte. Tyrimai padės surinkti detalesnę informaciją apie geologiniu požiūriu potencialiai tinkamas formacijas atliekyno įrengimui. Šių tyrimų rezultatų pagrindu bus sudaroma tolimesnių tyrimų, būtinų atliekyno vietos parinkimui, programa, kuri leis optimaliai planuoti ir įgyvendinti tolimesnius projekto etapus. Norime pažymėti, jog GA projektas ir jo įgyvendinimas – šiandien yra vienintelis pasaulyje tvariu laikomas būdas, skirtas galutiniam radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui. Progresas šiame projekte įrodo valstybės pažangų ir atsakingą požiūrį į radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, neperkeliant šios atsakomybės ateities kartoms“, – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Vadovaujantis Tarptautinės atominės energijos agentūros rekomendacijomis bei Lietuvos geologijos tarnybos atliktais tyrimais, geofiziniams (seisminiams) tyrimams atlikti atrinktos trys vietos. Tyrimui parinktos tokios vietos, kurios geriausiai atspindi potencialių GA įrengimui tinkamų geologinių formacijų slūgsojimo sąlygas ir vietovės tektoninę sąrangą, bei atsižvelgiant į jose esantį pakankamą valstybinės žemės plotą. Remiantis šiais kriterijais, tinkamomis vietomis tyrimui pasirinktos Kazlų Rūdos, Alytaus ir Varėnos raj., Švenčionių raj. savivaldybės. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šiuo tyrimu bus siekiama išsamesnio potencialiai tinkamų formacijų ištyrimo bei jau turimos informacijos apie jas detalizavimo. Atlikus šiuos tyrimus, geriausių potencialių GA įrengimo vietų bus ieškoma visoje Lietuvoje.

Tyrimų metu bus analizuojami jau turimi duomenys, atliekami lauko darbai aikštelėse (seisminiai tyrimai), sisteminami ir interpretuojami naujai gauti duomenys, atliekama tektoninės sąrangos analizė. Geofizinių (seisminių) tyrimų reprezentatyviose vietose rezultatai leis parinkti optimalią geofizinių (seisminių) tyrimų metodologiją, vertinant potencialias giluminio atliekyno vietas ir, remiantis geologiniais giluminio atliekyno vietų atrankos kriterijais, planuoti tolimesnius atliekyno vietos parinkimui būtinus geofizinius (seisminius) tyrimus.

Primename, kad GA įrengimas numatytas 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. Šios programos pagrindu vykdomas GA projektas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės ir aplinkos saugumą galutinai sutvarkant ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@covra.nl galerija).