Geriausios praktikos pavyzdžiai giluminio atliekyno įrengime

27 Birželis,
2023
Geriausios praktikos pavyzdžiai giluminio atliekyno įrengime

2023 m. birželio 20-21 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE), LR energetikos ministerijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai lankėsi Šveicarijoje, NAGRA, kuri įgyvendina giluminio atliekyno projektą, būstinėje. Vizito metu Lietuvos atstovai kartu su NAGRA atstovais aptarė Lietuvos giluminio atliekyno projektą, po ko turėjo progą apsilankyti požeminėje Mont Terri laboratorijoje, kurioje atliekami opalinio molio (Opalinus Clay) uolienos tyrimai. Tai yra uoliena, kurioje Šveicarijoje bus įrenginėjamas giluminis atliekynas.

NAGRA atstovai, pristatydami aikštelės parinkimo procesą, akcentavo projekto suinteresuotų šalių bei visuomenės informavimo ir įtraukimo į projekto veiklas svarbą. Anot jų, labai svarbu laiku įtraukti visas reikiamas suinteresuotąsias šalis pagal kiekvieno jų kompetenciją. Tai turi būti tvirtas nacionalinis įsipareigojimas įrengti GA, kuriam būtinas ilgalaikis ir tvarus finansavimas. „Radioaktyviosios atliekos Šveicarijoje daugiausia susidaro gaminant elektros energiją atominėse elektrinėse, taip pat naudojant jas medicinoje, pramonėje ir moksliniuose tyrimuose. Siekdami apsaugoti žmones ir aplinką, turime užtikrinti, kad šios radioaktyviosios atliekos būtų saugiai šalinamos labai ilgą laiką. Viso pasaulio ekspertai sutaria, kad giluminis geologinis atliekynas yra saugiausias sprendimas. Šveicarija šį sprendimą įtvirtino savo teisės aktuose ir jau beveik 20 metų sėkmingai vykdo giluminio atliekyno projekto darbus,“ – susitikimo metu akcentavo NAGRA atstovai.

„Šveicarijos sėkmingas projekto įgyvendinimo pavyzdys rodo, kad būtina kuo anksčiau pradėti dialogą su visuomene dėl planuojamo GA įrengimo ir priežasčių, kodėl tai turėtų būti daroma. Turime bendrą sutarimą dėl GA projekto reikalingumo: mes turime radioaktyviųjų atliekų, kurios yra labai pavojingos tūkstančius metų, todėl turi būti tinkamai tvarkomos ir izoliuotos nuo visuomenės ir aplinkos. Šioms atliekoms turi būti rasta saugiausia vieta galutiniam sutvarkymui. Šiandien Šveicarijoje diskutuojama apie tai, kuri vieta yra saugiausia, tačiau nekeliamas klausimas, ar reikalingas GA. Mes šiandien esame tik pradiniame projekto įgyvendinimo etape, planuojame aktyvius komunikacijos veiksmus, pradėti platesnę diskusiją su Lietuvos visuomene apie planuojamą įrengti GA įvairiais komunikaciniais kanalais,“ – sako IAE komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova.

IAE GA projekto vadovo Andriaus Vyšniausko teigimu, vizitas buvo naudingas dėl praktinių gerųjų pavyzdžių, iš kurių galėtume pasimokyti: „Įspūdį daro Šveicarijos žmonių branda, jų gebėjimas patiems priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo šalį ir jos ateitį. Jie turi geros praktikos, kaip bendrauti su visuomene jautriomis temomis. Gerąja prasme nustebino lankstus ir racionalus Šveicarijos GA projekto veiklos planavimas nepriimant jokių fiksuotų sprendimų, kol yra galimybė išlikti lankstiems, keisti juos atsižvelgiant į naują informaciją, technologijas ir panašiai.“

NAGRA įmonė nuo 2023 m. prisideda prie giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo Lietuvoje kartu su partneriais Suomijos Posiva solutions ir VTT įmonėmis rengdama bendrąją GA įrengimo moliuose projekto įgyvendinimo koncepciją.