Konsultacijos dėl giluminio atliekyno projekto viešinimo paslaugų

03 Gruodis,
2020
Konsultacijos dėl giluminio atliekyno projekto viešinimo paslaugų

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, siekdama tinkamai pasiruošti numatomam „Viešinimo strategijos ir komunikacijos plano apie giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projektą parengimo paslaugų pirkimas“ pirkimui, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdo rinkos konsultaciją (toliau – Konsultacija).

Konsultacijos tikslas:

  • pranešti Rinkos dalyviams apie planuojamą pirkimą;
  • supažindinti Rinkos dalyvius su reikalavimais Pirkimo objektui;
  • sužinoti Rinkos dalyvių nuomonę, siūlymus ir rekomendacijas dėl reikalavimų Pirkimo objektui;
  • supažindinti galimus tiekėjus su perkamų paslaugų apimtimi ir specifika, bei išsiaiškinti, kokie reikalavimai techninėje specifikacijoje galimai yra pertekliniai, kokių būtų galima atsisakyti ar pakeisti kitais, siekiant racionaliai panaudoti turimus išteklius (pvz.: paslaugų atlikimo terminai, būdai ir kt.) nekeičiant paslaugų apimčių bei išsiaiškinti ar techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugų teikimo būdas atitinka rinkoje įprastai taikomą praktiką.

Konsultacija susidės iš dviejų etapų:

I etapas – konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis prašant Rinkos dalyvių pateikti siūlymus, rekomendacijas bei klausimus dėl išvardintų tikslų, taip pat dalyviai yra prašomi atsakyti į konkrečius klausimus. Teikti klausimus, siūlymus ir rekomendacijas CVP IS priemonėmis, rinkos dalyviai ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 9 dienos. Šiame etape Rinkos dalyviai taip pat turi pateikti pageidavimus dėl dalyvavimo Perkančiosios organizacijos ir Rinkos dalyvių susitikime, kuris numatomas 2020 m. gruodžio 11 dieną 10.00 val. (naudojantis Microsoft Teams programa).

II etapas – susitikimas su Rinkos dalyviais 2020 m. gruodžio 11 dieną 10.00 val. Siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų bendravimą su potencialiais tiekėjais susitikimo metu tiekėjams rekomenduojama paskirti ne daugiau 2 atstovus dalyvavimui susitikime.

 

Asmuo ryšiams: Artiom Valujev (tel. +370 52 595 464, el. p. Artiom.Valujev@iae.lt)

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (it utcomes galerija).