Paskelbtas giluminio atliekyno viešinimo plano paslaugų pirkimas

01 Vasaris,
2021
Paskelbtas giluminio atliekyno viešinimo plano paslaugų pirkimas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti giluminio atliekyno (toliau – GA) projekto viešinimo strategijos ir komunikacijos plano parengimo paslaugas. Į GA projekto viešinimo strategiją ir komunikacijos planą papildomai turi įeiti informacijos, pagrindinių žinučių parengimas bei priemonių pasiūlymas, kurių pagrindu bus vykdomas GA viešinimas, įskaitant reikalingo turinio parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikoje susidariusios radioaktyviosios atliekos turi būti dedamos į atliekyną Lietuvos Respublikos teritorijoje arba išvežamos į užsienio valstybėje esantį atliekyną. Atsižvelgiant į tai, kad užsienio valstybės, kaip ir Lietuva, draudžia įvežti į savo teritoriją radioaktyviąsias atliekas, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios ir susidarysiančios ilgaamžės radioaktyviosios atliekos turi būti dedamos į Lietuvos Respublikos teritorijoje įrengtą GA.

Pagrindiniai GA projekto tikslai:

  • galutinai sutvarkyti Lietuvoje esančias ir susidarysiančias ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą;
  • užtikrinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ilgalaikę saugą.

Paslaugos tiekėjas turi parengti GA viešinimo strategiją ir komunikacijos planą, kuris turi apimti šias veiklas:

  • sudaryti suinteresuotųjų šalių sąrašą, parodantį, kokios institucijos ir tikslinės grupės turėtų įsitraukti į GA viešinimą skirtingais įgyvendinimo etapais;
  • siekiant identifikuoti pagrindinių suinteresuotų šalių (institucijų) vaidmenį GA viešinimo veikloje, atlikti interviu su Užsakovo, Energetikos ministerijos, VATESI, RSC atstovais prieš pradinio Plano parengimą ir pristatymą;
  • aprašyti ir pagrįsti tikslines grupes, tai yra jų svarbą skirtingais GA įgyvendinimo etapais, jų dydį, tikėtiną aktyvumą, tipiško tai grupei informacijos naudotojo bruožus, patirtį, žinias, įgūdžius, tikslus, poreikius ir kt.;
  • nustatyti tikslą, dėl kurio informacija bus teikiama tikslinei grupei - pavyzdžiui, bet neapsiribojant: padidinti komunikuotos žinutės žinojimą tarp tikslinės auditorijos atstovų, gauti pritarimą tam tikrai veiklai, paskatinti diskusiją, keisti elgseną, užtikrinti veiklų tęstinumą, informuoti apie darbų pradžią ir pan.;
  • išanalizuoti ir aprašyti tarptautinį kontekstą GA projektų vystymo pasaulyje tema ir GA temos problematiką;
  • parengti GA viešinimo strategijos ir komunikacijos plano matricą (Excel arba lygiavertės lentelės pavidalu);
  • atlikti galimų komunikacijos rizikų analizę, apibrėžti numatytas galimas rizikas ir parengti krizių komunikacijos veiksmų planą, kuris turi apimti bet neapsiriboti: galimų komunikacijos rizikų analizė pagal jų tikimybę bei įtaką Projektui, veiksmų planas ir pagrindinės komunikacinės žinutės, skirtos numatytų rizikų suvaldymui.

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas - 2021-03-05 09:00 val.

Asmuo ryšiams -  L.e. prekių ir paslaugų pirkimo grupės vadovo pareigas Artiom Valujev (tel.+370 5 259 5464, el.p. [email protected] )

 

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų - 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=559793

Apie Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektą - 
https://www.iae.lt/veikla/eksploatavimo-nutraukimo-projektai/giluminio-atliekyno-projektas/107

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (entrepreneurhandbook.co.uk galerija)