Tęsiamas sėkmingas bendradarbiavimas su Lietuvos geologijos tarnyba

04 Liepa,
2023
Tęsiamas sėkmingas bendradarbiavimas su Lietuvos geologijos tarnyba

Š. m. liepos 3 d. įvyko už giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektą (toliau – GA projektas) atsakingų IAE atstovų susitikimas su Lietuvos geologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos (toliau – LGT) naujosios vadovybės atstovais. Susitikimo tikslas – laikinai LGT direktoriaus pareigas vykdančiam Kęstučiui Šetkui pristatyti institucijų bendradarbiavimo veiklas, pasiektus rezultatus bei aptarti ateities planus.

Susitikimo metu IAE GA projekto vadovas Andrius Vyšniauskas pristatė GA projektą, supažindino su vykdomo projekto statusu ir eiga, vykdomais darbais ir artimiausio laikotarpio planuojamomis bendromis IAE ir LGT veiklomis. „Lietuvos geologijos tarnyba turi unikalią patirtį bei kompetenciją geologijos srityje. Nuolatinis Tarnybos dalyvavimas GA projekto veiklose užtikrina priimamų sprendimų patikimumą bei pagrįstumą. Nepaprastai vertiname ir didžiuojamės turėdami tokį partnerį,“ - teigė A. Vyšniauskas.

Susitikimo dalyviai pripažino, kad naujosios LGT vadovybės dėmesys GA projektui yra dėsningas proaktyvaus valstybės institucijų įsitraukimo į visuomenei svarbių projektų įgyvendinimą rezultatas. „Galutinis radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo klausimas yra svarbus visai Lietuvai. Projekto svarba, kontekstas įpareigoja LGT įsitraukti į projekto įgyvendinimą. Suprantame LGT dalyvavimo būtinumą, ir atsakingai žiūrime į savo įsipareigojimus, “ - sakė laikinasis LGT vadovas Kęstutis Šetkus.

IAE ir LGT, vadovaujantis tarp šalių 2021-02-26 pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu, kartu dalyvauja įgyvendinat IAE vystomą GA projektą. Nuolatinis bendradarbiavimas su LGT yra IAE būtina sąlyga sėkmingam GA projekto įgyvendinimui, turint omenyje unikalią Lietuvos geologijos tarnybos patirtį ir kompetenciją geologijos srityje. Vykdant bendradarbiavimo susitarimą LGT jau prisidėjo parengiant GA vietų pagrindinius geologinius (tinkamumo) atrankos kriterijus. Ateityje viso susitarimo metu LGT taip pat teiks IAE būtinas konsultacijas geologijos srityje bei atliks kitus numatytus darbus.

Primename, kad IAE yra paskirta atsakinga institucija už GA projekto įgyvendinimą. Pradiniame projekto etape veiklos yra finansuojamos Lietuvos biudžeto ir 2021-2024 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.