Paskelbtas GA bendrosios koncepcijos parengimo pirkimas

09 Kovas,
2022
Paskelbtas GA bendrosios koncepcijos parengimo pirkimas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė kviečia potencialius tiekėjus dalyvauti vykdomame radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno (toliau – GA) bendrosios koncepcijos Lietuvoje parengimo paslaugų viešajame pirkime ir prisijungti prie valstybinės svarbos įrengimo projekto parengiamųjų darbų įgyvendinimo.

GA yra branduolinės energetikos objektas (toliau - BEO), kurio įrengimo vieta, projektas ir saugos pagrindimas turi atitikti BEO keliamus branduolinės saugos reikalavimus. Šiuo pirkimu įsigyjama bendroji GA įrengimo moliuose projekto įgyvendinimo koncepcija, aprašanti pagrindinius panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo principus, sprendimus, technologijas bei būdus, o taip pat inžinierinius komponentus, priemones, įgyvendinimo bendrąjį planą bei bendrąjį biudžetą.

Pasiūlymų pateikimo terminas – balandžio 12 diena. Paslaugų suteikimo terminas –  450 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Bendrojoje GA moliuose koncepcijoje Lietuvoje bus preliminariai aprašytas potencialių Lietuvos molingų (apatinio triaso ir apatinio kambro Baltijos serijos) sluoksnių geologinės aplinkos/parametrų tinkamumas galutiniam panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui bei apribojimai geologinei aplinkai. Taip pat bus aprašyti pagrindiniai inžineriniai GA komponentai ir techninės priemonės (prieigos galerijos, šalinimo zonos, šachtos statybai ir priežiūrai ir kt.); inžinerinių barjerų medžiagos ir GA saugai svarbios jų savybės; ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir talpinimo technologijos; įvertinti preliminarūs radioaktyviųjų atliekų priimtinumo GA kriterijai. Koncepcijoje taip pat bus parengtas projekto įgyvendinimo bendrasis planas bei biudžetas, nustatyta bazinė GA infrastruktūra, įvairių atliekų srautų, atliekų pakuočių transportavimas ir logistika, eksploatacinės veiklos, jų įtaka ilgalaikei saugai ir kt.

Skelbimo nuorodos: