Paskelbta GA saugos kriterijų parengimo pirkimo rinkos konsultacija

16 Lapkritis,
2020
Paskelbta GA saugos kriterijų parengimo pirkimo rinkos konsultacija

Šiuo metu VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) planuoja Giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje konceptualaus planavimo veiklas. Viena jų -  Bendrųjų giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimas. Atsižvelgiant į šio projekto specifiką ir planuojamų veiklų unikalumą, VĮ IAE yra aktualu ne tik maksimaliai aiškiai identifikuoti pirkimo objektą rinkos dalyviams, bet ir nustatyti rinkos lūkesčius bei praktines galimybes atitinkančias pirkimo sąlygas.

Lapkričio 13 dieną VĮ IAE paskelbė Bendrųjų giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimo paslaugų pirkimo rinkos konsultaciją, kurios tikslas - pateikti rinkai kuo daugiau informacijos apie numatomą vykdyti pirkimą ir vadovaujantis rinkos konsultacijos metu gauta informacija, išsiaiškinti: rinkos reakciją į dokumentų projektą, kokia papildoma informacija reikalinga potencialiems Tiekėjams, identifikuoti pirkimo sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingus aspektus.

Konsultacijos būdas - Bendrųjų giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimo paslaugų pirkimo techninės užduoties projekto ir numatomų taikyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei pasiūlymų vertinimo paviešinimas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (skaityti detaliau - CVP IS). 

Teikėjai, dalyvaujantys Viešojo pirkimo išankstinėje konsultacijoje, turi susipažinti su pateiktais dokumentais ir ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. (imtinai) CVP IS priemonėmis pateikti informaciją, kuri padės perkančiajai organizacijai išsiaiškinti rinkos dalyvių nuomonę ir pasiūlymus dėl numatomo atlikti pirkimo. Susirašinėjimas su rinkos konsultacijos dalyviais ir/ar atsakymai į pateiktus klausimus gali būti viešinami CVP IS.

VĮ IAE laikosi nuostatos, kad rinkos dalyvių grįžtamasis ryšis, praktinės įžvalgos ir konkretūs pasiūlymai yra geriausia priemonė patikrinti pirkimo projekto tinkamumą.

Asmuo ryšiams: Deividas Umbrasas (tel. +370 386 24 175 el. p. deividas.umbrasas@iae.lt)

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (north west consulting galerija).