GA projekte pradedama nauja veikla – įsigaliojo Megaprojekto sutartis

07 Birželis,
2023
GA projekte pradedama nauja veikla – įsigaliojo Megaprojekto sutartis

2023 m. birželio 1 d. įsigaliojo pasirašyta „Giluminio atliekyno megaprojekto parengimo“ viešojo pirkimo sutartis tarp VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) ir įmonės SKB International (Švedija). Megaprojektas – Lietuvos giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – GA) projekto vykdymo planavimo ir kainos įvertinimo studija. Jos pagrindu bus nustatytas bazinis GA įgyvendinimo scenarijus, parengta projekto įgyvendinimo strategiją ir įvertinta aktuali projekto kaina.

„Megaprojekto parengimas itin svarbus GA projekto planavimo etape. Projektas truks keliasdešimt metų, jo kaina vertinama milijardais eurų. Einant laikui keičiasi projekto įgyvendinimo prielaidos, išlaidų vertinimas, todėl būtina turėti įrankį, užtikrinantį tiek optimalų projekto veiklų planavimą, tiek optimalų lėšų poreikio planavimą.“ – sako Andrius Vyšniauskas, GA projekto vadovas.

Preliminarus GA projekto įrengimo planas ir išlaidų vertinimas, pagal labiau pažengusių šalių ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas, buvo atliktas dar 2016 metais. Vystant GA projektą, einant laikui jo įgyvendinimo planas ir sąnaudos turi būti naujai vertinamos. Megaprojekto apimtyje turės būti parengta GA kainos įvertinimo metodika, sudarytas detalus, paremtas kitose šalyse jau vystomų GA projektų praktika, veiksmų planas, bazinis GA įgyvendinimo scenarijus, bei pagal esamą šalies ekonominę padėtį atliktas kainos įvertinimas.

Vadovaujantis Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas ir Lietuvos „2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa“, ateityje parengtą Megaprojektą planuojama atnaujinti kas 5 metus.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka ( https://unsplash.com/photos  galerija).