Giluminio atliekyno projektas pristatytas Lietuvos geologų sąjungos nariams

17 Gegužė,
2024
Giluminio atliekyno projektas pristatytas Lietuvos geologų sąjungos nariams

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) atstovai, Lietuvos geologų sąjungos (LGS) organizuotame klube, pristatė Giluminio atliekyno (GA) projektą bei apžvelgė potencialių vietų įrengti GA atrankos procesą. 

„Giluminio atliekyno įrengimo potencialios vietos parinkimą didžiąja dalimi lems geologinių formacijų tinkamumas, kuris kartu su inžineriniais sprendimais užtikrins barjerinę apsaugą, užkertančią radionuklidų prasiskverbimui į išorę tūkstančiams metų“, - pabrėžė projektą susitikime dalyvavusiems geologijos mokslininkams ir praktikams pristačiusi IAE vyriausioji specialistė, Dr. Vaidotė Jakimavičiūtė – Maselienė.   

Po GA pristatymo, geologų bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo diskusijoje, uždavė klausimus, dalinosi įžvalgomis. Vertinant ateityje GA projekto apimtyje planuojamus vykdyti gręžimo darbus, tiriant geologines sandaras bei kitus parametrus, pritarta, kad minėtuose tyrimuose gauti rezultatai ateityje bus itin naudingi rengiant mokslinę bei edukacinę medžiagą, kadangi Lietuvos teritorija iki šiol tirta netolygiai.

Geologinius tyrimus, įgyvendinamo GA projekto apimtyje, vykdo Lietuvos geologijos tarnyba, kuri taip pat  nustato atliekyno pagrindinius geologinius tinkamumo atrankos kriterijus, tvirtina visas  įrengimui numatytas ir su geologijos sritimi susijusias veiklas.

Giluminis atliekynas – giliai po žeme, kelių šimtų metrų gylyje, įrengti planuojamas inžinerinis statinys, skirtas sutvarkyti ilgaamžėms radioaktyvioms atliekoms, kurios atliekyne bus saugomos 100 tūkst. metų, kol taps nepavojingos.

Dėjimas į giluminį atliekyną šiuo metu yra vienintelis tvarus ir pats saugiausias, dabartinėmis priemonėmis techniškai įgyvendinamas radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo būdas, leidžiantis izoliuoti didelio aktyvumo atliekas nuo žmonių ir biosferos.

GA statybos planuojamos 2058 m. Iki tol įvairiapusiškai ir kompleksiškai bus tiriamos ir vertinamos atrinktos potencialios vietos. Ir tik po kompleksinių ir detalių tyrimų, vertinant giluminių gręžinių geologinius, geofizinius ir seisminius duomenis bei derinant su visuomene, numatyta išrinkti galutinę vietą giluminiam atliekynui.

 

Plačiau apie giluminį atliekyną skaitykite: https://www.iae.lt/veikla/giluminis-radioaktyviuju-atlieku-atliekynas/911

 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@covra.nl galerija).