Ignalinos atominė elektrinė – svarbaus tarptautinio projekto pusiaukelėje

12 Gruodis,
2022
Ignalinos atominė elektrinė – svarbaus tarptautinio projekto pusiaukelėje

Vykdant Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo darbus, ypatingas dėmesys skiriamas saugiam įvairaus tipo radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui. Unikalius pasaulyje projektus įgyvendinti padeda ir tarptautinės programos. Šiuo metu įpusėjo didžiąja dalimi 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugumo didinimas IAE“, kurio tarpiniai rezultatai buvo teigiamai įvertinti suinteresuotų pusių.

Iki 2024 m. pavasario planuojama įvykdyti kelias svarbias užduotis, tarp jų – parengti bitumuotų atliekų saugyklos ir giluminio atliekyno, kuriame bus saugomos ilgaamžės radioaktyvios atliekos, koncepcijas.

Susitikime, be VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) darbuotojų, dalyvavo atstovai iš Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), Centrinės projektų valdymo agentūros (CVPA) bei Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos (DSA), taip pat atstovai iš Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos.

Pirmoje dalyje susitikimo dalyviai sveikinimo kalbų metu išreiškė dėkingumą projekto rėmėjams, partneriams bei visiems prisidėjusiems prie projekto pažangos. IAE Korporatyvinių reikalų ir administravimo departamento direktorius Tomas Liukaitis teigė, kad darbas su Norvegijos finansiniu mechanizmu įmonei buvo naujovė.

„Atsirado galimybė efektyviai pasinaudoti tarptautinės branduolinės energetikos bendruomenės patirtimi ir mes ją puikiai išnaudojome. Įmonėje išjudinome klausimus, kuriuose susidūrėme su iššūkiais. Reikia pabrėžti, kad giluminio atliekyno ir bitumuotų atliekų saugojimo klausimai yra itin svarbūs visam Ignalinos AE reaktorių išmontavimo procesui ir saugios aplinkos užtikrinimui“, – pasakoja T. Liukaitis.

Antroje susitikimo dalyje dalyviai turėjo galimybę sužinoti daugiau apie projektą, Norvegų finansinį mechanizmą bei sužinoti kaip patys projekto partneriai, inicijavę šį finansavimo mechanizmą, mato save šio projekto kontekste, kokią bendradarbiavimo naudą įžvelgia bei kaip mato savo kaip partnerių vaidmenį.

Projektui „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ vadovaujantis Andrius Vyšniauskas pažymėjo, kad šioje tarpinėje stotelėje įsisavinta daugiau kaip trečdalis skirtų lėšų, atlikta daugiau nei pusė numatytų veiklų bei sudaryti beveik visi kontraktai likusioms projekto dalims įgyvendinti. Projekto metu savo kvalifikaciją mokymuose, techniniuose susitikimuose bei seminaruose su pirmaujančiomis branduolinės energetikos kompanijomis pakelė daugiau kaip 100 darbuotojų.

„Galime tvirtai teigti, kad projektas vyksta sėkmingai ir per mažiau nei porą metų jame dalyvaujančių IAE specialistų kompetencija gerokai išaugo. Tikimės, kad įgyta neįkainojama patirtis galės tapti naujų IAE aplinkosaugos projektų pagrindu“, – sako A. Vyšniauskas.

Bendrai projektui yra skirta daugiau kaip 3,5 mln. eurų, prie jo prisideda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnyba (DSA), Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) bei kitos organizacijos. Jų atstovai buvo pakviesti į tarpinių rezultatų aptarimą, kuriame apžvelgta projekto eiga ir įvertinti pagrindiniai pasiekimai.   

Radioaktyviųjų atliekų sutvarkymas – IAE eksploatavimo nutraukimo prioritetas

Radioaktyviųjų atliekų padėjimas į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną šiuo metu laikomas vieninteliu tvariu ir saugiu būdu, kuris leidžia jas saugiai izoliuoti nekenkiant žmonėms ir biosferai. Vietovė, kurioje būtų dedamos radioaktyviosios atliekos, turi būti tektoniškai ir seismiškai stabili, kad geologinė terpė garantuotų saugų izoliavimą.

Tačiau be geologinių kriterijų ne mažiau svarbu parengti preliminarius radioaktyviųjų atliekų priimtinumo giluminiam atliekynui kriterijus, identifikuoti inžinerinių barjerų medžiagas ir saugai svarbias jų savybės, parengti radioaktyviųjų atliekų pakuočių sprendinius bei parengti giluminio atliekyno eksploatacijos saugos (užtikrinimo) aprašą. Tai ir bus numatyta rengiamoje branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų galutinio padėjimo koncepcijoje.

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla Ignalinos AE buvo pradėta eksploatuoti 1987 metais. 5600 kvadratinių metrų pastate yra sukaupta 14,4 tūkstančiai kubinių metrų bituminio kompaundo, kitaip – bitumuotų radioaktyviųjų išgarintų druskų. Vykdomo projekto metu bus išnagrinėtos ir patvirtintos priemonės, kurios leis izoliuoti šias medžiagas neperkeliant jų į kitą vietą.