Paskelbtas viešasis pirkimas giluminio atliekyno projekto viešinimo paslaugoms

08 Rugsėjis,
2022
Paskelbtas viešasis pirkimas giluminio atliekyno projekto viešinimo paslaugoms

Š. m. rugsėjo 1 d. VĮ Ignalinos AE (toliau - IAE) paskelbė Komunikacijos apie giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – GA) įrengimo projektą (projekto viešinimo) paslaugų pirkimą.

Šiuo pirkimu IAE planuoja įsigyti konsultavimo bei viešosios informacijos sklaidos užtikrinimo paslaugas GA projekto įgyvendinimo klausimais. Paslaugos apims visuomenei bei suinteresuotoms šalims skirtos viešos informacijos rengimą, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis paslaugomis kaip straipsnių, leidinių, brošiūrų bei kitos rašytinės viešos informacijos rengimą, renginių organizavimą, garsinės ir vaizdinės medžiagos kūrimą, visuomenės nuomonės bei tikslinių grupių tyrimus bei kitas iš anksto suderintas viešai informacijai apie GA projektą parengti ir pristatyti reikalingas paslaugas.

Nuoroda į paskelbtą viešąjį pirkimą

Nuoroda į TED skelbimą

Primename, jog vadovaujantis 2021-02-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 76 patvirtintoje „2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje“ (RAT programa), numatyta, jog pasibaigus šių atliekų saugojimo saugyklose laikotarpiui, ilgaamžės radioaktyviosios atliekos privalės būti sudėtos į GA.

Suprasdama šio projekto specifiką, IAE įsipareigoja laikytis maksimalaus informavimo, atvirumo ir bendradarbiavimo nuostatų, komunikuojant apie GA projektą. IAE komunikacijos apie GA projektą tikslas - užtikrinti savalaikę, aiškią ir faktais pagrįstą informaciją, kuri pasiektų tiek visuomenę, tiek suinteresuotas šalis ir padėtų geriau suvokti pačio giluminio atliekyno koncepciją bei jo reikšmę valstybiniu lygmeniu.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (Karnbransleforvaret @Lasse Modin).