IAE atstovai lankėsi geofizinių (seisminių) tyrimų plote Sariuose

20 Sausis,
2023
IAE atstovai lankėsi geofizinių (seisminių) tyrimų plote Sariuose

2023 m. sausio 13 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) atstovai kartu su Lietuvos geologijos tarnybos atstovais bei Tyrimų vykdytojais UAB „Geobaltic“ aplankė vieną iš geofiziniams (seisminių) tyrimams (toliau – Tyrimams) atrinktų vietų Sariuose, Švenčionių rajone, savivaldybės teritorijoje ir kartu teigiamai įvertino Tyrimų pažangą, stebint pirmųjų sėkmingai įvykdytų lauko darbų pabaigą Sarių Tyrimų plote.

Tyrimai atliekami 2022 m. rugsėjo 14 d. IAE pasirašytos sutarties su įmone UAB „Geobaltic“ dėl „Geofizinių (seisminių) tyrimų reprezentatyviose vietose“ paslaugų teikimo pagrindu. Tyrimai yra vykdomi Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – GA) projekto įgyvendinimo pagrindu, siekiant ištirti potencialiai tinkamas GA įrengimui geologines formacijas bei surinkti išsamesnius duomenis apie formacijos slūgsojimo sąlygas bei vietovės tektoninę sąrangą.

Tyrimams pasirinktos vietos, kuriose yra pakankamo dydžio Tyrimams atlikti valstybinės žemės plotai ir kurios atspindi būdingas skirtingų geologinių formacijų slūgsojimo sąlygas ir tektoninę sandarą. Nustatyta, jog visoje Lietuvos teritorijoje yra aptinkamos trys potencialiai tinkamos GA įrengimui geologinės formacijos: apatinio kambro Baltijos serijos molio, kristalinio pamato ir apatinio triaso molio formacijos. Tyrimų vietoms pasirinktos Kazlų Rūdos, Alytaus raj. bei Švenčionių raj. savivaldybėse esančios teritorijos, kadangi būtent šiose savivaldybėse aptinkamos geologinės formacijos geriausiai atspindi tipines potencialiai tinkamų geologinių formacijų slūgsojimo sąlygas. Tai itin svarbu, siekiant užtikrinti kuo objektyvesnius ir tikslesnius tyrimo rezultatus. Tokie vertinimai yra būtini tolesniems GA projekto vykdymo etapams, o Tyrimų rezultatai padės tinkamai planuoti geologinių formacijų tyrimus, sudaryti geologinių tyrimų detaliąją programą ir pradėti konsultacijas dėl tinkamiausių GA įrengimui formacijų ir potencialių GA įrengimo vietų Lietuvoje.

Norime pabrėžti, jog Tyrimų metu bus tiriamos tik potencialiai tinkamų geologinių formacijų savybės, o Tyrimams parinktos vietos nėra galutinės atrinktos vietos GA įrengimui. Sprendimai dėl GA įrengimo vietos patvirtinimo, bus priimami tik atlikus kompleksinę visų Lietuvoje identifikuotų potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų geologinę, socio-ekonominę, bendrosios saugos analizę bei poveikio aplinkai vertinimą. Geofiziniai (seisminiai) tyrimai yra tik viena iš visų numatomų Tyrimų dalių, kurio pagrindu bus planuojami kiti reikalingi atlikti tyrimai, o pats Tyrimas yra vykdomas griežtai laikantis visų LR galiojančių teisės aktų bei saugumo reikalavimų.

Primename, kad GA įrengimas numatytas 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. Šios programos pagrindu vykdomas GA projektas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės ir aplinkos saugumą galutinai sutvarkant ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.

Projektas yra finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia - Giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)