IAE ir Lietuvos geologijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

01 Kovas,
2021
IAE ir Lietuvos geologijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Š. m. vasario 26 d. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba), pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau - Giluminis atliekynas) projekto įgyvendinimo 2021-2030 metais.

Bendradarbiavimo susitarimo šalys, atsižvelgdamos į Giluminio atliekyno projekto svarbą bei unikalią Lietuvos geologijos tarnybos patirtį ir kompetenciją geologijos srityje, susitarė kooperuoti šalių resursus ir kompetencijas bei koordinuoti savo veiklas.

Šiuo susitarimu padėtas tvirtas pagrindas tinkamai įgyvendinti 2021 m. vasario 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 76 patvirtintoje „2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje“ numatytą Giluminio atliekyno projektą.  

Lietuvos geologijos tarnybos aktyvus nuolatinis dalyvavimas įgyvendinant Giluminio atliekyno projektą buvo VĮ IAE identifikuota būtina sąlyga sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Vykdant bendradarbiavimo susitarimą Lietuvos geologijos tarnyba parengs Giluminio atliekyno pagrindinius geologinius (tinkamumo) atrankos kriterijus, vykdys numatytų geologinių tyrimų priežiūrą, kompleksiškai tirs ir analizuos tyrimų duomenis bei viso susitarimo metu teiks VĮ IAE būtinas konsultacijas geologijos srityje.

„Džiaugiuosi, kad mes kartu su Lietuvos geologijos tarnyba, vadovaudamiesi valstybės interesais, susitarėme ir tinkamai paskirstėme atsakomybes dėl valstybei svarbaus projekto bendro įgyvendinimo. Tarnybos įsitraukimas, ypač toks kompleksinis ir kvalifikuotas, garantuoja būsimų geologinių sprendimų profesionalumą ir patikimumą,“- pažymėjo VĮ IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

2021-2030 metų suplanuotos Giluminio atliekyno pirminio konceptualaus planavimo etapo veiklos finansuojamos Lietuvos valstybės biudžeto bei Norvegijos finansinio mechanizmo (pagal „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ projektą) lėšomis.

Informacija apie Giluminio atliekyno Projektą:

https://www.iae.lt/veikla/eksploatavimo-nutraukimo-projektai/giluminio-atliekyno-projektas/107.