Atnaujintas IAE bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos geologijos tarnyba

04 Spalis,
2022
Atnaujintas IAE bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos geologijos tarnyba

Š. m. rugsėjo 29 d. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT), pasirašė papildomą susitarimą prie jau esančio bendradarbiavimo susitarimo dėl Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau - GA) projekto įgyvendinimo 2021-2030 metais.

Papildomu susitarimu, reaguodamos į GA projekto progresą, planuojamus bei jau atliktus darbus, IAE ir LGT patvirtino atnaujintą „Giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo 2021-2030 m. planą“. Pagrindiniai šiame plane aktualūs pakitimai yra atnaujintas veiklų sąrašas bei atitinkamai pakoreguoti šioms užduotims numatomi terminai, finansavimo perskirstymas numatomoms užduotims.

„Šie pakitimai – puikus įrodymas, jog gebame būti lankstūs, reaguoti į pokyčius bei koreguoti darbus ir planus, atsižvelgiant į situaciją. Manau, šių savybių svarba ypatingai išryškėjo, žvelgiant į pastarųjų kelių metų tendencijas. Kalbant apie ilgalaikius projektus, itin svarbu ne tik turėti ateities viziją, bet ir palaikyti glaudų ryšį su bendradarbiaujančiomis institucijomis, informuoti ir tartis su jomis dėl būsimų procesų, kartu reaguoti į pokyčius ir pasiekti bendrą susitarimą. Bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas parodo, kad mes kaip šio projekto vykdytojai atidžiai sekame projekto eigą ir palaikome glaudų ryšį su savo partneriais bei pasitelkiame juos kaip bendražygius, įgyvendinant savo tikslus, kas padeda pasiekti tik dar geresnių rezultatų“, – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Nuolatinis bendradarbiavimas su LGT yra IAE būtina sąlyga sėkmingam GA projekto įgyvendinimui, turint omenyje unikalią Lietuvos geologijos tarnybos patirtį ir kompetenciją geologijos srityje. Vykdant bendradarbiavimo susitarimą LGT jau prisidėjo parengiant GA vietų pagrindinius geologinius (tinkamumo) atrankos kriterijus. Ateityje viso susitarimo metu LGT taip pat teiks IAE būtinas konsultacijas geologijos srityje bei atliks kitus numatytus darbus.

2021-2030 metų suplanuotos GA pirminio konceptualaus planavimo etapo veiklos finansuojamos Lietuvos valstybės biudžeto bei Norvegijos finansinio mechanizmo (pagal „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ projektą) lėšomis.

Daugiau informacijos apie Giluminio atliekyno projektą. 

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka.