Paskelbtas pirmasis GA potencialių vietų vertinimo pirkimas

07 Spalis,
2020
Paskelbtas pirmasis GA potencialių vietų vertinimo pirkimas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo ir kviečia potencialius tiekėjus dalyvauti vykdomame „Potencialių giluminio atliekyno (GA) įrengimui vietų socialinis-ekonominis vertinimas“ paslaugų viešajame pirkime ir prisijungti prie valstybinės svarbos Giluminio atliekyno Lietuvoje įrengimo projekto įgyvendinimo (pirkimo Nr. 496749).

Šio konkretaus pirkimo tikslas yra parengti/parinkti potencialių giluminio atliekyno įrengimui vietų vertinimo metodiką, atlikti pirminį nustatytų tinkamų potencialių giluminio atliekyno įrengimui vietų socialinį-ekonominį vertinimą ir pateikti rekomendacijas, išvadas dėl tinkamiausių GA įrengimo vietų bei tolimesnius reikalingus atlikti veiksmus.  Socialinis vertinimas - kokioje vietoje pagal socialinius požymius (nedarbas, požiūris į radioaktyvias atliekas, gyventojų tankis ir kt.) geriausia būtų įrengti giluminį atliekyną, ekonominis vertinimas - kokioje Lietuvos vietoje būtų ekonomiškai naudingiau tą daryti. Kitaip tariant, giluminio atliekyno projekto kontekste socialinis-ekonominis vertinimas suprantamas, kaip įvairių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių visuma, veikianti žmogaus gyvenamąją aplinką per visą giluminio atliekyno „gyvavimo ciklą“, t. y. visus jo etapus nuo giluminio atliekyno planavimo, statybos laikotarpių iki laikotarpio po giluminio atliekyno uždarymo:

  • Poveikis potencialios vietos natūraliai aplinkai,
  • Poveikis potencialios vietos socialinėms sąlygoms,
  • Poveikis potencialios vietos ekonominėms sąlygoms,
  • Poveikis potencialios vietos gyvenamajai aplinkai,
  • Poveikis potencialios vietos žemės/teritorijos naudojimui, ir t.t.

Pasiūlymų pateikimo terminas yra iki spalio 29 dienos. Atsižvelgiant į pirkimo tipą, tikėtiną Lietuvos ir užsienio dalyvių dalyvavimą ir privalomų  procedūrų trukmę, preliminariai planuojama, kad sutartis su laimėtoju būtų sudaryta 2021 I ketv. Sutarties vykdymo terminas – 12 mėn.

Atlikus pirmąjį giluminio atliekyno potencialių vietų vertinimą, bus pateiktos rekomendacijos ir išvados dėl tinkamiausių giluminio atliekyno įrengimo vietų bei tolimesnių reikalingų atlikti veiksmų (tyrimai, vertinimai, ekspertizės, darbai ir t.t.).

Atkreipiame dėmesį, kad giluminio atliekyno vieta bus renkama, atsižvelgiant ne tik į socialinius ir ekonominius veiksnius, bet ir geologinę aplinką, kuri yra vienas svarbiausių veiksnių vietos parinkimui, taip pat giluminio atliekyno saugą -  tam bus atliekama saugos analizė. Visi vertinimai ir analizės bus atliekami periodiškai. Atsiradus naujai informacijai, analizės bus tikslinamos, kol bus parinkta tinkamiausia vieta giluminio atliekyno įrengimui.


Paskelbtas pirkimas yra finansuojamas Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.

Prisijungimas prie pirkimo: 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/524548/0/0?returnUrl= 

Pirkimo dokumentai:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=524548

TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432128-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (galerija "Deveikio maketai").