Pasiektas reikšmingas etapas - IAE gavo licenciją vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas

19 Liepa,
2023
Pasiektas reikšmingas etapas - IAE gavo licenciją vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas

Š. m. liepos 18 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) VĮ Ignalinos atominė elektrinei (VĮ IAE) išdavė licenciją vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais. Siekdama gauti licenciją VĮ Ignalinos atominė elektrinė turėjo pagrįsti, kad vykdoma veikla bus saugi ir atitiks nustatytus saugos reikalavimus.

Branduolinio kuro ciklo medžiagos – branduolinis kuras, branduolinės energetikos objekte naudojama arba saugoma branduolinė medžiaga, branduolinės energetikos objekte tvarkomos radioaktyviosios atliekos ar branduolinės energetikos srityje naudota medžiaga, tapusi radioaktyvi. Branduolinės ir daliosios medžiagos – plutonis, uranas (natūralus, prisodrintas urano 235 arba urano 233 izotopų ir nusodrintas) ir toris, esantys metalo lydinio, cheminio junginio ar koncentrato pavidalo arba kitų medžiagų mišinyje.

Licencijos gavimas reiškia, kad VĮ IAE gali vykdyti šią veiklą:

- vežti paliktąsias branduolinio kuro ciklo medžiagas bei paliktąsias Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais. Paliktosios medžiagos – tai medžiagos, kurios gali būti rastos dėl to, kad istoriškai prarado šeimininką, kuris praeityje buvo atsakingas už tokių medžiagų naudojimą.

- vežti kitų radioaktyviųjų atliekų darytojų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Kiti radioaktyviųjų atliekų darytojai – visi Lietuvoje esantys subjektai, kurie savo veikloje naudoja radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviuosius šaltinius, pagal kiekius priskiriamus prie branduolinių ir daliųjų medžiagų, kurie po tikslingo jų panaudojimo tampa radioaktyviosiomis atliekomis;

- vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (radioaktyviąsias atliekas, branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas) iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (Maišiagalos RAS) į VĮ IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Pažymėtina, kad VĮ IAE nuo 2019 m. yra atsakinga už Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą bei susidariusių radioaktyviųjų atliekų pervežimą ir sutvarkymą VĮ IAE saugyklose ir atliekynuose. Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989 m. buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos RAS aikštelė perduota naudojimui kitiems tikslams 2025 metų pradžioje.