Paskelbtas GA įrengimo bendrųjų saugos kriterijų parengimo pirkimas

12 Kovas,
2021
Paskelbtas GA įrengimo bendrųjų saugos kriterijų parengimo pirkimas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau - VĮ IAE) kviečia potencialius tiekėjus dalyvauti vykdomame „Bendrųjų Giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimas“ paslaugų viešajame pirkime ir prisijungti prie valstybinės svarbos Giluminio atliekyno (toliau – GA) Lietuvoje įrengimo projekto parengiamųjų darbų įgyvendinimo.

GA yra branduolinės energetikos objektas (toliau - BEO), kurio įrengimo vieta, projektas ir saugos pagrindimas turi atitikti BEO keliamus branduolinės saugos reikalavimus. Šiuo pirkimu įsigyjami bendrieji saugos kriterijai, kurie bus parengti vadovaujantis geriausia pasauline praktika. Branduolinės saugos kriterijai privalomi bet kokio tipo GA, įrengtiems bet kurioje potencialiai tinkamoje geologinėje formacijoje.

Pasiūlymų pateikimo terminas - balandžio 22 diena (imtinai). Atsižvelgiant į pirkimo tipą ir privalomų  procedūrų trukmę, preliminariai planuojama, kad sutartis su laimėtoju būtų sudaryta 2021 III ketv. Sutarties vykdymo terminas – 12 mėnesių.

Parengus bendruosius GA įrengimo saugos kriterijus, remiantis šiais ir kitais parengtais GA atrankos kriterijais (geologiniais, socialiniais ekonominiais kriterijais) bus atliktas pradinis kompleksinis Lietuvos potencialių teritorijų tinkamumo GA įrengimui įvertinimas ir tinkamiausių GA įrengimui teritorijų prioretizavimas.

Skelbimo nuorodos:

CVP IS: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-686872

TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125102-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Daugiau informacijos apie Giluminio atliekyno projektą