Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimo projektas IAE

09 Spalis,
2020
Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimo projektas IAE

Siekiant tobulinti branduolinės energetikos eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą IAE, bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, ekosistemai ir gyventojams, po beveik metus trukusių parengiamųjų darbų, 2020 m. spalio 6 dieną VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) pasirašė projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ bendradarbiavimo sutartį su Norvegijos radiacijos ir branduolines saugos tarnyba (toliau - DSA) ir Valstybine atomines energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI). 2020 m. spalio 8 dieną IAE ir VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA) pasirašė 2014-2021 m. Norvegijos finansinių mechanizmų 3,5 mln. eurų projekto įgyvendinimo sutartį.

Bendro tikslo pasiekimas prisidės prie saugaus radioaktyvių atliekų (toliau – RA) tvarkymo, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos. Įgyvendinant projektą yra numatoma parengti panaudoto branduolinio kuro (toliau – PBK) ir radioaktyviųjų atliekų (toliau – RA) galutinio saugojimo Lietuvos teritorijoje koncepciją bei pagerinti RA tvarkymo ir eksploatavimo nutraukimo procesus.

PBK ir ilgaamžių RA talpinimas į giluminį atliekyną (toliau – GA) yra vienintelis tvarus ir saugus galutinio RA sutvarkymo būdas. Šiuo projektu pradedami vykdyti pradiniai GA projekto įgyvendinimo etapai, t. y. :

  • parengti geofizinių (seiminių) tyrimų programą;
  • atlikti potencialių GA įrengimui vietų socio-ekonominį vertinimą;
  • atrinktose GA  teritorijose atlikti geofizinius (seisminius) tyrimus;
  • parengti vietų sąlygų aprašą;
  • parengti GA koncepciją.

Šių užduočių įvykdymas leis pereiti prie detalesnio GA vietos parinkimo ir apibūdinimo. Kitų ne mažiau reikšmingų užduočių įgyvendinimui skirtos lėšos leis tobulinti RA tvarkymo bei eksploatavimo nutraukimo procesus ir kelti darbuotojų kompetencijas. Planuojama išanalizuoti galimybę bitumuotų RA saugojimo kompleksą paversti atliekynu. Kadangi toks RA saugojimo būdas unikalus ir atitinkamus vertinimus galinčių atlikti specialistų Lietuvoje nėra, šio projekto apimtyje ekspertinis vertinimas bus atliekamas Norvegijos partnerio DSA pagalba pasitelkus Tarptautines atomines energijos agentūros (TATENA) misijos ekspertus.

Įgyvendinant šį projektą bus susiduriama su įvairiais RA tvarkymo iššūkiais, tad tai bus išskirtinė galimybė leidžianti tobulinti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo žinias ir kompetencijas tarptautinio bendradarbiavimo lygmeniu. Specialistai, dalyvaudami užsienio šalių branduolines energetikos objektų techniniuose ar konsultaciniuose vizituose, gaus gerosios praktikos pavyzdžių bei patirties, reikalingos vykdant saugų ir efektyvų IAE eksploatavimo nutraukimo procesą.