IAE pasirašė sutartį dėl giluminio gręžinio aprašomojo modelio parengimo

13 Vasaris,
2023
IAE pasirašė sutartį dėl giluminio gręžinio aprašomojo modelio parengimo

2023 m. vasario 9 d. pasirašyta „(Planuojamo) giluminio gręžinio aikštelės aprašomojo modelio parengimo paslaugų“ pirkimo sutartis tarp VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE ) ir UAB „Geotestus“. Giluminio gręžinio aprašomasis modelis (toliau – Aprašomasis modelis) – tai nuoseklus ir sistemingas planuojamo tiriamojo gręžinio vietos geologinių, hidrogeologinių, geocheminių, šiluminių, geotechninių ir kt. savybių ir sąlygų kompleksinis aprašymas.

„Galime džiaugtis, jog giluminio gręžinio aprašomojo modelio parengimas parodo IAE, kaip GA projektą vystančios institucijos, ir Lietuvos geologinių įmonių glaudų bendradarbiavimą. Esame tikri, jog IAE darbuotojų kompetencijos, geologinių įmonių patirtis bei kartu atliekami darbai užtikrins GA projekto savalaikį vystymą. Norime pažymėti, jog GA – unikalus, vienintelis toks Lietuvoje projektas, kurio savalaikis įgyvendinimas parodo mūsų kaip institucijos atsakingą požiūrį į radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, prisiimant atsakomybę už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvos teritorijoje bei neperkeliant šios atsakomybės ateities kartoms.“ – sako Andrius Vyšniauskas, GA projekto vadovas.

Aprašomasis modelis yra reikšminga kompleksinė analizė, paremta archyviniais duomenimis, yra svarbus GA projekto vystymo etapas, padėsiantis pagrindus GA vietų konceptualiųjų ir matematinių geologinių bei hidrogeologinių modelių sudarymui. Aprašomasis modelis identifikuos tikėtinus vietovės raidos scenarijus įvairiais GA projekto vystymo etapais (projektavimas, statyba, eksploatavimas ir kt.).

Šios sutarties pagrindu numatytų veiklų įgyvendinimas finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“.

Primename, kad giluminio atliekyno įrengimas numatytas „2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. Šios programos pagrindu vykdomas giluminio atliekyno projektas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės ir aplinkos saugumą galutinai sutvarkant ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (iStock galerija).