Ilgaamžių radioaktyvių atliekų tvarkymui – tvarus sprendimas

24 Rugsėjis,
2019
Ilgaamžių radioaktyvių atliekų tvarkymui –  tvarus sprendimas

Vyriausybei pateikti svarstyti Energetikos ministerijos parengti teisės aktai, kuriais siūloma nustatyti, kaip bus kaupiamos lėšos giluminio ilgaamžių radioaktyvių atliekų atliekyno statyboms, kurios prasidėtų apie 2056 m.

Giluminiame atliekyne bus nuolat saugomas Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu iš reaktorių išimtas panaudotas branduolinis kuras bei kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos.

Ministerija siūlo numatyti, kad giluminiam atliekynui reikalingos lėšos būtų kaupiamos Rezerviniame fonde, kasmet pervedant į atskirą šio fondo sąskaitą ne mažiau kaip 25 proc. gautų į valstybės biudžetą valstybės valdomų įmonių dividendų. Toks tvarus ir ilgalaikis ilgaamžių atliekų tvarkymo finansavimo sprendimas leis sukaupti pakankamą fondą giluminiam atliekynui įrengti.

Iki 2045 m. yra planuojami darbai, susiję su giluminio atliekyno vietos parinkimu, o pačios statybos prasidėtų apie 2056 m.

ES teisės aktai nustato, kad turi būti užtikrinamas ilgaamžių atliekų tvarkymo finansavimas. Nenumačius finansavimo šaltinių, Lietuvai grėstų ES sankcijos. 

Šiuo metu Ignalinos AE ilgaamžės atliekos yra saugomos laikinose saugyklose. Baigiantis laikino saugojimo terminui (iki 2066 metų), jos turės būti perkeltos į giluminį atliekyną. Šiuo metu tai vienintelis saugus ilgaamžių atliekų sutvarkymo būdas – kitų pasaulyje pripažintų alternatyvų nėra.

Preliminariais skaičiavimais, tokio giluminio atliekyno įrengimas, eksploatavimas ir uždarymas kainuos apie 2,5 mlrd. eurų. Šiuo metu giluminio atliekyno įrengimui ir eksploatavimui finansuoti lėšos nėra kaupiamos.

Laiku neužtikrinus tinkamo giluminio atliekyno įrengimo finansavimo, vėluotų jo įrengimas, o tai reikštų, kad pasibaigus ilgaamžių atliekų saugojimui laikinose saugyklose, jos turėtų būti perkrautos į naujus laikinuosius konteinerius. Tai kainuotų mažiausiai bent 1,1 mlrd. eurų – beveik pusę giluminio atliekyno kainos.

Visą laikinai saugomą panaudotą branduolinį kurą bei ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas į giluminį atliekyną planuojama perkelti bei jį užkonservuoti iki 2077 m. Vėliau šio objekto teritorijoje bus ribojamas žemės naudojimas ir nuolatos vykdomas aikštelės monitoringas.

Ministerija taip pat siūlo likviduoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondą, o jo pajamų šaltinį – lėšas, gautas už Ignalinos AE parduotą turtą – kaupti įmonės sąskaitoje ir naudoti Ignalinos AE veiklai pagal įmonės išlaidų sąmatą, kurią tvirtina energetikos ministras ir kurios vykdymą prižiūri Ignalinos AE valdyba ir Energetikos ministerija.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai ir trumpaamžių atliekų tvarkymas ir toliau bus finansuojami ES paramos (iki 86 proc.), valstybės biudžeto ir Ignalinos AE nuosavomis lėšomis.

Energetikos ministerijos pranešimas