LGT atstovai pristatė potencialių GA vietų analizę

27 Sausis,
2023
LGT atstovai pristatė potencialių GA vietų analizę

2023 m. sausio 19 d. įvyko radioaktyviųjų atliekų stebėsenos darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo IAE atstovai, Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos (toliau – LGT), Lietuvos Respublikos (toliau - LR) energetikos ministerijos, Radiacinės saugos centro (toliau – RSC), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) bei LR aplinkos ministerijos atstovai. Susitikimo metu LGT atstovai pristatė atliktos potencialiai tinkamų Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – GA) įrengimui formacijų analizės ir potencialių teritorijų vertinimo ataskaitą, papasakojo apie tai, kokie geologiniai kriterijai buvo parengti vertinant potencialias GA vietas.

Susitikimo pradžioje LGT atstovai trumpai reziumavo pagrindinius 2022 m. GA projekto apimtyje LGT atliktus darbus: atlikta duomenų ir informacijos bei gerųjų pasaulinių praktikų analizė, Lietuvoje ankščiau vykdytų tyrimų apžvalga; nustatyti pagrindiniai geologiniai GA potencialių vietų tinkamumo kriterijai, parengta potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų vertinimo metodika. Bene svarbiausias atliktas darbas, kurio pagrindu organizuotas susitikimas – atlikta potencialiai tinkamų GA įrengimui formacijų detali analizė ir potencialių teritorijų vertinimas.

„Tai itin svarbus žingsnis visame GA vietos parinkimo etape. Atlikta detali analizė ir parengta vertinimo metodika suteiks mums galimybę kompleksiškai, pagal nustatytus geologinius kriterijus, įvertinti kiekvienos iš atrinktų kaip potencialiai tinkamų GA įrengimui teritorijų tinkamumą įrengti GA. GA vietos parinkimas apima kompleksinę analizę, t.y. be geologinių savybių bus atsižvelgiama į socialinius-ekonominius, bendrosios saugos kriterijus, atliekami ekspertiniai poveikio aplinkai vertinimai. Tačiau projekto specifika lemia, kad kertinis aspektas yra vietos geologinės aplinkos tinkamumas. Todėl tinkamas jos vertinimas yra ypatingai svarbus ir reikšmingas projektui. Tik LGT, būdama valstybės geologijos duomenų valdytojas, turi tam reikalingas kompetencijas ir galimybes. LGT dalyvavimas projekte, jų išskirtinė kompetencija, žinios užtikrina priimamų sprendimų teisingumą ir patikimumą. GA projekto sėkminga pažanga neįmanoma be LGT indėlio, tad esame labai dėkingi už bendradarbiavimą šiame projekte“  – sako Andrius Vyšniauskas, GA projekto vadovas.

Be 2022 m. LGT atliktų darbų taip pat buvo aptarti GA projekto viešosios komunikacijos klausimai, tolimesnės numatomos viešinimo veiklos, diskutuota dėl komunikacijos su savivaldybėmis, aptarti savivaldybių atstovų keliami klausimai.

Primename, jog LGT bendradarbiauja su IAE pagal 2021 m. sudarytą bendradarbiavimo susitarimą dėl GA projekto įgyvendinimo 2021-2030 metais. 2021-2030 metų suplanuotos GA pirminio konceptualaus planavimo etapo veiklos finansuojamos Lietuvos valstybės biudžeto bei Norvegijos finansinio mechanizmo (pagal „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ projektą) lėšomis.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (https://www.gtk.fi/en/ galerija)