Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atmintinė

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atmintinė

Jeigu Jūs norite sutvarkyti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar radioaktyviąsias atliekas, el. paštu iae@iae.lt pateikite prašymą Valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei (IAE). Šiai paslaugai atlikti bus ruošiama sutartis, todėl prašyme turi būti pateikti šie duomenys:


1. Tikslus įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. pašto adresas;
2. Atsiskaitomoji sąskaita, banko pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigos, vardas, pavardė ir jo telefono nr.;
3. Radiacinės saugos centro (RSC) išduotos licencijos numeris ir išdavimo data;
4. Atiduodamų sutvarkyti uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių aprašas ir gamintojo išduotų sertifikatų (pasų) kopijos (jeigu turite).

 

Prašymų formos