IAE darbuotojų mokymai Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugumo didinimas IAE“ apimtyje

21 Spalis,
2021
IAE darbuotojų mokymai Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto...

2021 m. rugsėjo 20 – 24 d. Ignalinos atominės elektrinės padalinių - Radioaktyvių atliekų atliekynų skyriaus (RAAS) ir Išmontavimo proektų programos vadovai (IPPV) bei 2 VATESI atstovai  dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Material and Waste Management in Decommissioning“ („Medžiagų ir atliekų tvarkymas uždarymo procesų metu“) Prancūzijoje.

IAE atstovai puikiai įvertino organizuotų mokymų kokybę ir aktualumą, lektorių kompetenciją bei susipažino su Europos šalių (Prancūzijos, Švedijos, Ispanijos) patirtimi ir gerąja praktika tvarkant radioaktyviąsias atliekas po atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo.

Dalyvių manymu, tokius mokymus tikslinga organizuoti ir ateityje, kadangi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tema yra labai plati ir galėtų būti tęsiama pristatant pvz. Jungtinės Karalystės, Vokietijos ar kitų šalių atominių elektrinių uždarymo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo patirtį, gerąją ir blogąją praktikas.

9 PLS, TRS, KRATS ir RAAS darbuotojai 2021 m. rugsėjo 29 d. dalyvavo mokymuose „Radioaktyviųjų atliekų transportavimas/ logistika“. IAE darbuotojai pozityviai įvertino šiuos mokymus, lektorių darbą bei teigė, kad gavo daug naudingos informacijos apie pavojingų krovinių transportavimo reikalavimus Lietuvoje, kurią pritaikys atlikdami savo kasdienius darbus. Dalyviai pateikė pasiūlymus organizuoti panašius mokymus ir ateityje bei gauti daugiau gerosios praktikos pavyzdžių apie radioaktyviųjų atliekų gabenimą viešaisiais keliais.

Primename, kad 2020-2024 metais vykdomo projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ tikslas - patobulinti branduolinės energetikos eksploatacijos nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą Ignalinos atominėje elektrinėje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, ekosistemai ir gyventojams.

Vienas iš svarbiausių laukiamų projekto rezultatų - keliama IAE, VATESI ir DSA darbuotojų profesinė kompetencija (mokymai ir vizitai į užsienio valstybių kompetencijų kėlimo centrus). 

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“.