IAE teritorijoje jau daugėja vietos žaliai pievelei: galutinai sutvarkytas nenaudotas administracinis pastatas

20 Birželis,
2024
 IAE teritorijoje jau daugėja vietos žaliai pievelei: galutinai sutvarkytas nenaudotas...

Nors Ignalinos atominės elektrinės (IAE) įrangos jau išmontuota virš 40 proc. ir įprastas jėgainės vaizdas dar nesikeičia, tačiau teritorijoje esančių statinių taip pat jau ima mažėti. Vasaros pradžioje baigtas vienas svarbiausių šių metų IAE aikštelės tvarkymo darbų – galutinai sutvarkytas vienas didesnių IAE pastatų, o jo vietoje bus sėjama veja.

Daugiaaukštis pastatas, iki 2013 metų talpinęs administracinį personalą, kurio bendras plotas siekia beveik 10 tūkst. m2, tūris – beveik 60 tūkst. m3, pasirašius griovimo darbų Techninio priėmimo aktą yra traktuojamas kaip galutinai nugriautas.  

Nors daugiau nei dešimtmetį nenaudojamas pastatas atitiko nekontroliuojamus taršos lygius, t. y. galėjo būti griaunamas, IAE susidūrė su iššūkiais izoliuojant šį pastatą nuo kitų IAE objektų - tam reikėjo rekonstruoti galeriją, kuria darbuotojai patenka į tolimesnes patalpas, perkelti fizinės saugos perimetrą.

Nors pastatas priklausė administracinės paskirties grupei, kuriai netaikomi papildomi apribojimai, projektas buvo įgyvendinamas skirtingais etapais: visų pirma reikėjo nugriauti praėjimo galeriją, jungusią su kitais darbuotojams skirtais perėjimo koridoriais, rekonstruoti šalia esantį gamybinį pastatą, nugriaunant dar vieną praėjimo galeriją, vėliau buvo privalu rekonstruoti apsaugos perimetro dalį ir tik gavus branduolinės energetikos objekto statinio tvoros ir apsaugos zonos takų statybos užbaigimo aktą, pradėti griauti patį pastatą.

Griovimo metu susidariusios betono bei mūro atliekos buvo perdirbtos į skaldą, kurios dalis (16 788,42 t) panaudota pamatų duobių užpylimui. Bendras susidariusių griovimo atliekų tūris siekia daugiau nei 17 tūkst. tonų, įskaitant betoną, stiklą, juodą metalą, mišrias atliekas.

Ignalinos AE statiniai, kuriuos reikia nugriauti (dažnu atveju – prieš tai išmontavus statinio inžinerines sistemas ir pašalinus radioaktyviomis medžiagomis užterštą sluoksnį/konstrukcijas), sutvarkius visas valymo ir griovimo atliekas, yra priskiriami prie tvarkytinų atliekų grupių.

Ši atlaisvinta pagrindinės IAE teritorijos dalis yra pavyzdinis  sėkmingai įgyvendinto griovimo projekto rezultatas – tokiais veiksmais siekiame kuo didesnę dalį teritorijos grąžinti visuomeniniam naudojimui, ko siekiame įgyvendindami išskirtinai ilgalaikę IAE misiją „Kurti švarią aplinką tvariai tvarkant branduolinės veiklos palikimą“.