Įvyko IAE, Visagino savivaldybės ir visuomeninės tarybos energetikos ir ekologijos klausimams bendros darbo grupės susitikimas

07 Sausis,
2019
Įvyko IAE, Visagino savivaldybės ir visuomeninės tarybos energetikos ir ekologijos klausimams...

Š. m. sausio 3 d. įvyko bendros darbo grupės, sudarytos klausimams susijusiems su VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimu aptarti, susitikimas. 2016 metais įkurtą darbo grupę sudaro IAE ir Visagino savivaldybės administracijos specialistai, Visagino visuomeninės tarybos atstovai energetikos ir ekologijos klausimams.

Susitikime dalyvavo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas, eksploatavimo nutraukimo direktorius Sergej Krutovcov, komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova, Visagino merė Dalia Štraupaitė, administracijos direktorius Sergej Mickevič, Visagino visuomeninės tarybos atstovai energetikos ir ekologijos klausimams.

Susitikimo tikslas buvo aptarti grupės veiklos reikalingumą ir ateities bendradarbiavimo galimybes, identifikuoti problemas, dėl kurių darbo grupės veikla tapo neefektyvi.

IAE generalinis direktorius akcentavo, kad niekam neturi kilti abejonių dėl būtinumo užtikrinti skaidrų ir efektyvų Visagino visuomenės informavimą jai rūpimais klausimais. „Šios grupės veikla kaip darbo instrumentas turi paspartinti ir palengvinti IAE regionui svarbių sprendimų priėmimą, taip pat padėti efektyviau supažindinti visuomenę ir Visagino valdžios atstovus su IAE vykdoma veikla, pasiekimais ir naujai priimtais sprendimais. Jeigu ši bendradarbiavimo forma yra neefektyvi, galbūt vertėtų apsvarstyti kitus informacijos viešinimo būdus, kurie padės užtikrinti objektyvios informacijos sklaidą kuo platesniam visuomenės ratui. Tai turi būti darbas bendram tikslui, o visuomeninės tarybos atstovai, jeigu jie pasiryžo atstovauti visuomenės interesus, turi tapti tuo instrumentu, kuris padeda efektyviai informuoti visuomenę apie regionui svarbius procesus, susijusius su elektrinėje vykdomais darbais“, - susitikimo metu kalbėjo A. Kamienas.

IAE eksploatavimo nutraukimo direktorius S. Krutovcov pasisakė apie bendradarbiavimo problemas, iškilusias dėl viešoje erdvėje periodiškai pasirodančios tikrovės neatitinkančios informacijos apie IAE procesus. „IAE vykdo visuomenės informavimą visais įmanomais būdais - vien 2018 metais IAE organizavo virš 240 ekskursijų, viešai prieinama informacija įmonės tinklalapyje. Grupės veikla buvo taip pat vienas iš pasiūlytų viešinimo mechanizmų, kuris turėjo padėti IAE pateikiamą informaciją skleisti visuomenei. Pagrindinė problema yra tai, kad kai kurie visuomeninės tarybos atstovai periodiškai skleidžia klaidingą informaciją apie įmonėje vykstančius procesus, kuri ne tik sukelia visuomenėje neigiamas nuotaikas, bet ir menkina IAE įvaizdį. Tokia situacija mūsų visiškai netenkina, kiekviena pusė turi jausti atsakomybę už tai, ką daro“, – kalbėjo S. Krutovcov. Kaip pavyzdį jis nurodė pastaruoju metu visuomeninės tarybos tinklalapyje pasirodžiusią klaidinančią publikaciją apie IAE vykdomus darbus, taip pat 2018 m. lapkričio mėnesį tarptautiniame žurnale Nuclear Engineering International pasirodžiusį interviu apie IAE eksploatavimo nutraukimą su vienu iš visuomeninės tarybos narių, kuris dalyvauja bendros darbo grupės veikloje. Reaguodami į IAE atstovų išsakytus faktus visuomeninės tarybos atstovai energetikos ir ekologijos klausimams pažadėjo išanalizuoti ir įvertinti pateiktą informaciją.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad bendros darbo grupės bendradarbiavimas yra reikalingas siekiant užtikrinti efektyvų ir skaidrų visuomenės informavimą apie IAE eksploatavimo nutraukimo procesus. Toks bendradarbiavimas įmanomas tik esant konstruktyviam dialogui ir bendradarbiavimui dirbant išvien vardan bendro tikslo, todėl buvo nuspręsta kito susitikimo metu pasiūlyti naujas bendradarbiavimo formas ir instrumentus, kurie padės išvengti klaidingos informacijos sklaidos ateityje.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242