2018 m. IAE išmontuota virš 5 tūkst. tonų įrangos

08 Sausis,
2019
2018 m. IAE išmontuota virš 5 tūkst. tonų įrangos

2018 m. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) buvo išmontuota virš 5 tūkst. tonų (5 125) įrangos.

Per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. IAE išmontavo virš 50 tūkst. tonų (50 262) įrangos ir susijusių konstrukcijų. Tai sudaro 32 proc. nuo viso įrangos kiekio, kurį planuojama išmontuoti per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį.

2018 m. duomenimis iš viso IAE yra 156 549 tonos išmontuotinos įrangos.

Nutraukus IAE eksploatavimą, išmontavimo darbų apimtys kasmet intensyvėja. Šiuo metu vyksta intensyvūs darbai 2-jo bloko turbinų salėje ir D2 bloke (deaeratorių patalpoje), kur jau išmontuota atitinkamai apie 83 proc. ir 18 proc. įrangos ir susijusių konstrukcijų.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas. Likusi dalis išmontuotos įrangos laikinai saugoma įmonės teritorijoje iki pervežimo galutiniam dėjimui į atliekynus.

2018 m. IAE surengė 69 aukcionus įmonei nereikalingam turtui  parduoti, kurių metu uždirbo beveik 1,9 mln. eurų pajamų. Iš jų beveik 1 mln. eurų (930 599 05 eurų) buvo gautas pardavus išmontuotą įrangą.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami pagal nustatytą darbų grafiką IAE personalo jėgomis. Darbai finansuojami Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir Ignalinos programos lėšomis.

Natalija Survila-Glebova,
IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242