2019 metais IAE išmontuota virš 5 tūkst. tonų įrangos

08 Sausis,
2020
2019 metais IAE išmontuota virš 5 tūkst. tonų įrangos

2019 m. VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) buvo išmontuota virš 5 tūkst. tonų (5 483 tonų) įrangos ir susijusių konstrukcijų. Iš jų virš 3 tūkst. tonų (3 216 tonų) apdorota ir išvežta kaip neradioaktyvios atliekos bei galės būti realizuota kaip metalo laužas.

Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. išmontuota virš 56 tūkst. tonų (56 167) įrangos ir susijusių konstrukcijų.

Iš viso iki eksploatavimo nutraukimo pabaigos 2038 m. IAE reikia išmontuoti virš 160 tūkst. tonų įrangos.

Nutraukus IAE eksploatavimą, išmontavimo darbų apimtys kasmet intensyvėja. Jau užbaigti 1-jo bloko turbinų salės išmontavimo darbai, 2-jo bloko turbinų salės įrangos išmontavimas atliktas 92 proc. 2019 m. pabaigoje užbaigtas 1-jo bloko reaktoriaus salės branduolinio kuro rinklių perkrovimo mašinos išmontavimas.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas. Likusi dalis išmontuotos įrangos laikinai saugoma įmonės teritorijoje iki pervežimo galutiniam dėjimui į atliekynus.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami pagal nustatytą darbų grafiką IAE personalo jėgomis. Darbai finansuojami Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir Ignalinos programos lėšomis.