2020 metų jaunųjų specialistų pritraukimo rezultatai

08 Sausis,
2021
2020 metų jaunųjų specialistų pritraukimo rezultatai

Siekiant užtikrinti darbuotojų pamainumą vykdomos veiklos tęstinumui, VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE, Įmonė) kasmet analizuojamas ir vertinamas jaunųjų specialistų poreikis. Pažymėtina, kad sėkmingai vykdomus darbus Įmonėje užtikrina itin maža darbuotojų kaita bei išskirtinis lojalumas darbdaviui. 2021 m. sausio 1 dienos duomenimis, IAE dirba 1800 darbuotojų, kurių vidutinis amžius – 53 metai. Detaliau analizuojant darbuotojų pasiskirstymą pagal amžių, jaunųjų specialistų poreikį galėtume įprasminti konkrečia statistine informacija - virš 56 proc. Įmonėje dirbančių darbuotojų patenka į „56 metų ir vyresni“ amžiaus skiltį. Penkerių metų perspektyvoje Įmonėje bus reikalingi jaunieji specialistai su aukštuoju techniniu ar inžinerijos sričių išsilavinimu bei darbininkai su viduriniu išsilavinimu.

Per 2019 – 2020 m. laikotarpį Įmonėje buvo įdarbinti 63 jaunieji specialistai. Jie savo darbinę veiklą pradėjo šiuose struktūriniuose IAE padaliniuose: veiklos planavimo, radiacinės saugos, projektų paramos, pirkimų ir sutarčių, personalo, mechanikos ir remonto, laboratorinių tyrimų, informacinių technologijų, finansų valdymo ir kituose skyriuose. Daugiausiai jaunųjų specialistų buvo priimta į Išmontavimo skyrių (28 specialistai).

Lyginant 2020 m. su ankstesniais metais, Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų studentų, atlikusių  praktiką IAE, skaičius ženkliai sumažėjo dėl susidariusios nepalankios  epideminės COVID-19  situacijos. 2019 m. praktiką atliko 11 studentų, o 2020 m. – tik 3 studentai, iš viso 2019 – 2020 m. Įmonėje praktiką atliko 14 studentų.

Bendradarbiaudama su LR švietimo įstaigomis IAE darbo ir praktikos skelbimus viešina karjeros valdymo informacinėje sistemoje KARJERA.LT, darbo ir praktikos platformoje WANTed. Be to, įmonės darbo skelbimai siunčiami kitų LR švietimo įstaigų karjeros centrams: VTVPMC, ZUM, UK, VIKO, VTDK, VU. Įmonės atstovams su būsimais studentais pabendrauti gyvai pavyko Litexpo organizuotoje studijų mugėje 2020 m. vasario mėnesį, vėliau  - tokios iniciatyvos buvo perkeltos į virtualią erdvę. Nors dalyvavimas virtualioje parodoje „Karjeros dienos’20: Pažink rytojaus save!“ nesuteikė apčiuopiamos naudos, tikimės, kad Įmonė buvo pastebėta kaip potencialus darbdavys. Didžiuojamės darbuotojų asmeninėmis iniciatyvomis, tokiomis kaip Radiacinės saugos skyriaus poskyrio vadovo Nikolajaus Lebedevičiaus dalyvavimu XVII mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2020“ pristatant paskaitą „Radioaktyviųjų medžiagų susidarymas ir tvarkymas AE“. Tikime, kad tiesioginis kontaktas su jaunimu yra naudinga veikla pristatant karjeros galimybes.

Jaunųjų specialistų poreikio analizė Įmonėje atliekama kasmet nustatant poreikį kiekviename Įmonės padalinyje. Išanalizavus padalinių pateiktus pradinius Įmonės jaunųjų specialistų poreikio 2021 m. - 2025 m. duomenis buvo nustatyta, kad 2021 m. šis poreikis sudaro iki 49 jaunųjų specialistų su aukštuoju techniniu, fiziniu, gyvybės ar inžinerijos sričių išsilavinimu bei žemos kvalifikacijos darbininkus su viduriniu išsilavinimu. Visi analizės rezultatai pateikti 2021-2025 m. jaunųjų specialistų poreikio VĮ IAE analizės ataskaitoje. 2021 m. siekiant užtikrinti darbuotojų poreikį ir pamainumą bus rengiamos priemonės skatinančios jaunųjų specialistų karjeros vystymą ir jaunųjų specialistų pritraukimą.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@renovo galerija).